முழு நிர்வாண மாக தடியின் மொட்டிர்க்கு முத்தம்

Mulu Nirvaana Maana Thadiyin Mottirkku Mutham

எப்போதும் இந்த கணவனுக்கும் மனைவியிர்க்கும் ஒரே போட்டி எதில் என்றால் யார் தங்களது சாமான்களுக்கு அதிக பட்ச மூடினை தருகிறார்கள் என்பதில். நீங்களே இந்த புகை படங்களில் காணலாம் எப்படி ஒரு பெண் தன்னுடைய காதலான் அல்லது கணவனது தடியை படியது சப்பும் பொழுது அவள் எவ்ளவு விருப்ப மாக அதை ருசித்து ரசித்து கொண்டு அதை தன்னுடைய வாயில் எடுத்து வைத்து உம்புகிறாள் என்பதனை.

Comments