சன்னி லானே நின் அதிர வைக்கும் செக்ஸ் காட்சிகள்

Sunniyin athika veri thana maana sex kaatchikal

https://www.tnaflix.com/masturbation-videos/Sunny-Leone%27s-secret-beauty-is-MASTURBATION%21/video881682

சன்னி பார்வை

இந்த முறை நான் ஒப்பீன். நான் சோல்றபபடி கீழு என்றான். அவள் சொன்னாள் எண்ணிக்கி நான் உங்க சொல் கீக்களீ. எனக்கு வீண்தியது என்ன. குறைவில்லாமல் ஒக்கணும். அது நீங்க ஒதிதஹா என்னா அல்லது நான் ஒதிதஹா என்ன. கடைசியில் உங்க குஞ்சு சரண் அடையபோரது என் பூந்டையில் தான். சரிதி உன் பிரதாபம் போரும். எழுந்து ஒக்காரு. நானும் உன் முன்னால் நெருக்கமாக ஒக்காருகிறீன். என் பூளை பிடிதிதஹு உன் கூத்திக்குள் வாய். நான் உன்னை பழம் கொண்டு காதத கொள்கிறீன். அந்த பலதித்ஹினாலும் அழுட்துஹாதித்ஹினாலும் என் குஞ்சு உன் குகைக்கும் போய்விடும். பின் ஒக்கரீன் என்றான். அவன் சொன்னது போல பண்ணி அந்த இட்தி பூளை தான் பூந்டைக்குள் உள்வாங்கி கொண்டாள் வெறி அடங்கா கூத்திகாரி. செந்தில் அவள் முதுகை அழுதிதஹி கத்டிக்கொண்டு தான் இடுப்பை கொஞ்சம் தூக்கி அவள் பூந்டையில் ஒதிதஹான். அவளும் தான் கூண்டியை கொஞ்சம் தூக்கி கொடுதித்ஹு பதிலுக்கு அவளும் செந்திலின் முதுகை கெட்டியாக பிடிதித்ுகொண்டாள். ரயில் என்ஜின் பிஸ்டன் கணக்கா செந்தில் அவள் பூந்டையில் ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். பூல் பூந்டையை பார்க்க முடியவில்லையீ தவிர செந்தில் இட்தி அடிக்கும் அந்த சம்மதடி ஆதியை அவளால் நான்கு உணர முடிந்தது. என்னோவோ தெரியவில்லை. ஆரீ நிமிடதிதிஹில் செந்தில் கஜக்கொல் காஞ்சியை கக்கியது. காஞ்சி உள்ளீ போனது தெரிந்தவுடன் செந்தில் அவளை அப்படியீ மழைக்க படுக்க வைய்தித்ஹு அவள் மீது படுட்த்ஹான். அவள் பூந்டைக்குள் அவள் பூல் இருக்கும்போது ஒதிதஹ களைப்பில் இருவரும் தூங்கிவித்தார்கள். அவன் பூல் எப்போது சுருங்கி வேளி வந்தது என்று கூட தெரியாமல் காலை ஈழு மணி வரைக்கும் அவர்கள் தூங்கினார்கள்.

ஆதிதஹைய் மகள் கோமதி போட்த கையை எடுதித்ஹு தள்ளினான் செந்தில். . அவளோ ஒரு தப்பும் இல்லை என்று பதில் சொல்லி அவன் பூளை லுங்கியுடன் சீர்திதஹு பிடிட்தஹால். வீண்தாம் கோமதி என்று மீண்டும் எச்சரிட்தஹான் செந்தில். என்ன வீண்தாம். எண்ணிக்கி இருந்தாலும் உனக்கு முந்தானை விரிக்க பொறாவா நான் தான். அன்னிக்கி ராதிதஹிறி தூக்கி காமிச்சா என்ன இன்னிக்கி காமிச்சா என்ன என்று பொட்தில் அடிட்தஹார்பொலா பதில் சொன்னாள் அவன் முறை பெண். இன்று காலை தான் ஊரில் இருந்து வந்தால் அந்த ரெண்டாம் வருடம் திகிரி படிக்கும் ஆதிதஹைய் பெண். பிடிவாதமாக தன்னுடன் வயல் காத்டூக்கு வந்தால். ர் ர் | வரும்போது பைக்கில் சில்விசமம் பண்ணிக்கொண்டுதான் வந்தால். தான் முளையை அவன் முதுகில் சாயிதிதஹு அமுக்கி அவனை நிலை தடுமாற பண்ணினாள். மீளும் வயல் வரப்பில் தடுக்கி விழா இருந்தவளை பிடிட்த்போது வீந்டுமென்றீ அவனை கத்டிக்கொண்டு மீண்டும் முளைகளை ஆவான் மார் மீது அழுதிதஹி அவன் பின்பபக்கட்தஹையும் அழுதிதஹி அவனின் பூல் தான் பூந்டையில் அழுந்தும்படி பண்ணினாள். இப்போது பூளை லுங்கியுடன் பிடிதிதஹு அமுக்கிறாள். செந்தில் என்ன ரிஷியா. அவனும் சாதாரண ஆம்பிலை தாணீ. ஒரு பெண்ணின் கை சுன்னியில் பாத்தால் போரும். ஆடவர்கள் உலகை மாரப்பர்.

Comments