தமிழ் ஆன்டி யின் கட்டில் செயல்கள்

Tamil Aunty yin kattil seyalkal

Aunty Velaikal

பேருண் பாலான பெண்கள் தனது வீட்டில் தனியாக இருக்கும் பொது என்ன செய்வார்கள் என்பதி நீஎங்கள் பால முறை யோசித்து இருந்து இருக்கலாம். ஆனால் அவக்றல் சரியாக என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை கட்டுவதர் காக இந்த வீடியோ வில் இருந்து கண்டால் உங்களுக்கு தெரிந்து பொய் விடும். இதில் ஒரு ஆன்டி இப்படி தான் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல். தனது வீட்டில் தனியாக இருக்கிறாள். அப்போது செக்ஸ் சுகம் அதிக மாக ஆகி விட்டடது. இப்படி இருந்தாலும் நமக்கு இன்பம் தர எதாவது செய்வா வேண்டும். ஆனால் எப்பயும் போல இல்லமல் இந்த முறை எதாவது புதிய தாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு. வழக்கம் போல தனது ஆடை யை இவள் அவுத்து போட்டு விடா. அப்படியே அவுத்து போட்டு விட்டு இவளது முலை யை கண்டால்.

அது நட்டு பொய் கொண்டு இருக்கிறது. இப்படி அது சக்கை யாக நட்டு கொண்டு மூடு கொண்டு இருபதாக அவள் என்னும் வரை கண்டு இல்லை. அத நால் ஒரு கேமரா வை எடுத்து தனை தானே படம் எடுத்து அதை தனது காதலனுக்கு கட்டி விடலாம் என்பதில் இவள் ஆர்வ மாக  இருந்தால். அவள் உடலை காமம் கொண்டு இவளே ரசித்து கொள்கிறாள். தனது உடலை காணும் பொது இவளுக்கு மூடு வருகிறது. அப்போது தனது புண்டையில் இவளே கை விட்டு அனுவம் செய்கிறாள். இவளவு நேரம் இவளால் ஆனவும் இன்று என் புண்டை யை நான் விச்ச கட்ட சுக்க்பாதை அதற்க்கு கொடுக்காமல் அங்கு இருந்து நான் செல்ல மாட்டேன் என்பதில் இவள் விருத்தி யாக இருந்து கொண்டு. மெது வாக தனது வுடல் அமைப்பு முறை யை இவள் ஆராய தொடங்கி அங்கு இருந்து  இவள் முலை யை அமுக்கி பிழிகிறாள். பக்கத்தில் யாரவது இருந்தால் இவளுக்கு என்னும் நல்ல இருந்து இருக்கு. செக்ஸ் சுகம் கிடைத்து இவளது காம ஆர்பாட்டத்தை இவள் போக்கி கொண்டு இருந்து இருபால் .ஆனால் இப்போது இவளுக்கு தனியாக இருக்கும் பொது ஒரு பாத்து பெயர் வந்து போட்டு இருக்கலாம் என்ற அளவிற்கு செக்ஸ் பசி எடுக்கிறது.

அத நல சிக்கிற மாக எதாவது இவளது புண்டை காக செய்து விட வேண்டும் என்பதற்காக இவள் காமெராவை நிறுத்தி விட்டு. புண்டை யை மட்டும் போட தொடங்கலாம் எனதில் இவள் தீர்மானம் செய்து விட்டால். அப்படியே மேலே மட்டும் கன்வநிதது போதும் கொஞ்சம் கீழையும் இவளுக்கு சுகம் தேவை படுகிறது என்று விரலை மட்டும் வைத்து தனது விதையை ஏறக்குகிறாள் இந்த மங்கை. பொது வாக கருப்பு மங்கை களுக்கு தான் செக்ஸ் இன்பம் அதிகம் மாக தேவை படுகிறது. அதை அவர்கள் பல விதத்தில் இப்படி போக்கி வருகிறார்கள்.

 

Comments