அவள் இரு காய் களும் கால் பந்து போல

Aval iru kaaikalum kaal panthu pola irukkirathu

இகவும் மங்கள கர மாக இருக்கும் இந்த கலூரி மங்கை. தனது காதலனுக்கு மட்டும் யாருக்கும் கட்டாத ஒன்றை அவள் காட்டினாள். இவளது வுடல் அமைப்புக்கு இவள் மாடல் ஆகலாம்.   கொஞ்ச நேரத்தல் அவள் மேல் ஆடையை அவள் அவுத்து விட்டு அவளது கறுப்பி பிரா வில் பார்க்கும் பொது என்னும் சூப்பர் இவள்.

Comments