சவிதா பதிவு 72 : சவிதாவின் பிரதிபலிப்பை இவனிடம் இழக்கிறாள்

Savitha Pathivu 72: Savitha Thannudaiya Pirathibalipai Ilakkiraal

வீட்டிற்கு கொஞ்சம் காய்யை வாங்கி வரலாம் என்று சவிதா பக்கத்தில் இருக்கும் கடையிர்க்கு செல்கிறாள். அங்கே அவள் ஒரு பையனின் சுரக்காய் யின் மீது திரும்பியது. அவனை அவளது வலையில் விழ செய்து ஹோட்டல் ஒன்றில் ரூமை போட்டு செம்ம மூடுடன் செக்ஸ் செய்த கதை இது.

Comments