பெருசாகும் தொங்கும் ஆண்டின் பெரிய பெரிய முலை

Perusaaga Thongum Auntyin Periya Periya Mulai

இந்த புகை படங்களை நான் பார்பதற்கு முன்பு இருந்து நான் இந்த மாதிரி யான முலை படங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை நீங்கள் பார்த்து விட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது. இவளது அழகாக சொக்க வைக்கும் முலைகளை இந்த ஆண்டிகள் எதற்காக மறைத்து வைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பது தான் தெரிய வில்லை.

Comments