ஆயுசுக்கும் இப்படி அனுபவிக்காத ஆசை அத்தை செக்ஸ்

Ayusukum Ipadi Anubavikatha Aasai Athai

Advertisement – Indian Girls

 

மறந்து போன உறவு அல்லது மறத்து போன உறவாகவே நினைத்தேன். ஆனால் என் மருமகன் அதை மீண்டும் மறக்க முடியாத உறவாக மாற்றி விட்டார். முதலில் அவரின் கள்ளப் பார்வை புரிந்தாலும் நான் பிடி கொடுக்காமல் தான் இருந்தேன். ஆனால் அவர் என் மேல் உள்ள பார்வைப் பிடியை விடவே இல்லை.

விடாமல் பார்த்து ரசித்தார், மனம் விட்டு பேசினார். எனக்கும் பதட்டமும் பயமும் கூடினாலும், இனிமேல் நான் யாரை சார்ந்து இருப்பது.

இந்த உடலும் உயிரும் முடிந்து போன சுகத்தை மருமகனாக வந்த உறவு தரும் போது உடன்படுவதே உத்தமம் என்று அத்தையாக அவரோடு படுத்து சுன்னியை சொருக விட்டு சொர்க்கத்தில் திளைக்கிறேன். ஆயுசுக்கும் அனுபவிக்காத சுகத்தை இப்போத மருமகன் மூலம் அனுபவிக்க கிடைத்த வரமாகவே பார்க்கிறேன்.

 

 

 

Comments