கொங்கைகள் குவிய குளிக்கும் காம கோபிகை

Kongaikal Kuviya Kulikum Kama Gopikai

Advertisement – Indian Girls

 

முதல்ல இந்த காம கோபிகையின் குண்டி தரிசனமே தூக்கலாக நம்மை துடிப்போடு பார்க்க வைக்கிறது.

பிறகு முழு அம்மணத்தோடு அமுல் பால் கிணற்றில் மூழ்கி எழுந்தது போல் இந்த பருவ பால் நிலா தனது கொங்கைகள் குவிய, கீழே மதன முக்கோண தரிசனத்தோடு இயல்பாய் குளிப்பதை பார்க்கும் போதே நாமும் அவள் தரிசனத்தில் இன்ப கடலில் சங்கமிப்பதைப் போலவே உணர்கிறோம். வெகுநேரம் அவற் கீழே அந்த தூமைத் குளத்தில் விரல் விட்டு தூர் வாரும் போது நமக்கும் கீழே துடிக்க ஆரம்பிக்கிறது.

பிறகு அவள் முலை காம்பில் ஏதோ தேடும் போது என்ன தேடுறா ஒரு வேளை தேச்சு குளிக்கும போது காம்பு கவன்று விழுந்துடுச்சோனு தான் தவிக்க வேண்டியதிருக்கிறது. தவிக்க விடும் கொங்கைகள் பூத்த கோபிகையே நீ அழகு டி.

 

 

 

Comments