சவிதா பாபிய் : சரியான மணமகள்

Savitha Bhabhi: Sariyaana india manamagal

குனால்யின் மாமாவின் மகள் திருமணமாவதற்கு மறுக்கிறார். எவ்வளவு தான் அழகு இருந்தாலும் கூட அவனது மனதினில் என்ன ஓடி கொண்டிருக்கிறது என்பதனை கண்டு அறிய முடியவில்லை. அதனால் வெறுத்துபோய் சவிதாவை உதவியிற்கு அணுகுகிறார்கள். ஆயுஷ்யிற்கு சவிதா மிகவும் நெருக்கம். அதனால், அவன் அசோக் மற்றும் சவிதா தங்களது திருமண வாழ்கையில் நெருக்கமாக இருப்பதனை காணும் போது அவனுக்கும் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு விருப்பம் வந்து விடும் போன்று நினைத்தான். சவிதா இதற்கர்காக என்ன செய்தால் என்பதனை பகுதி 35யில் காணுங்கள்.

மேலும் இந்த பகுதியின் முழுவதுமான விடியோஸ் காண்பதற்கு google சென்று “Savitha bhabhi videos” என்று தேடுங்கள். அதனில் முதல் பதிவினில் வரும் நமது தளத்தினில் நீங்கள் மேலும் சுவாரசியமான பல சவிதா பாபிய் விடியோஸ் காணலாம்.

மேலும் கீழ் உள்ள telegram பட்டன்யை தொடர்வதன் மூலமாக நீங்கள் சவிதா பாபிய்யின் டேலேக்ரம் சேனல்யில் சேர்ந்து எங்களது முதல் பகுதியை முழுவதுமாக இலவசமாக காணலாம். மேலும், உங்களுக்கு தொடர் புதிய பகுதிகளின் பற்றிய தகவல் கிடைக்கும்.  பல சலுகைகள் மற்றும் இந்த சேனல்யில் இருந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சவிதா பாபிய்

Comments