வேலம்மாள் பதிவு 66 : ஆசைகள் எல்லாம் இறுக்கமான தடியிர்க்கே

Velammal Episode 66 : Aaasaikal Ellaam Irukka Maana Thadiyirkke

முற்றிலும் உங்களாது செக்ஸ் ஆர்வத்தை புரட்டி எடுக்க தூண்டும் அழகி வேலம்மா பாபிய் மறுபடியும் வந்து விட்டால். இந்த முறை சூப்பர் செக்ஸ்ய் யான  சம்பவத்துடன். இந்த முறை வேலம்மா தன்னுடைய இளமை பருவத்தில் அவளுக்கு ஏற்பட்ட மறக்க முடியாத செக்ஸ் அனுவத்தை நினைத்து பார்க்கிறாள். பார்ப்பது மட்டும் இல்லை இன்னும் பள்ளன வேலைகளை செய்கிறாள்.

Comments