விரல் விட்டு கை வழிகிறது அத நாலா உனது சமான் விடுகிரியா

Kai vittu asathiaaga irunthaal naaan enathu pool vidukiren

முலையள் இறுக்கி

சீர்ந்து பிசைந்து பின் ரவிக்கையை கயததி முலைக்கு சர்ரும் பிட் ஆகாத போட்து இருந்த பிறாவையும் கயட்திநான். மாமாவுக்கு எது இருக்கோ இல்லையோ கண்ணா பின்னா என்று பிசைந்து இருப்பார் என்று புரிந்தது. ஷீப்பீ இல்லாமல் மாமியின் கருப்பு முளைகள் தரையை நோக்கிய வண்ணம் தொங்கின. அந்த முளைகளை விடாமல் மாறி மாறி சாப்பி கொண்டீ அன்பு கீட்தாண் என்ன மாமி இது இப்படி இருக்குன்னு ஏண்டா கீக்காரீ. அந்த பிராமணன் பண்ரத்தை.கிளீ ஒண்ணும் பண்னாவிட்தாலும் தினமும் சாப்பாதிதஹிக்கு மாவு உருட்தினா தான்தூ.

க்கமீ வரும் அவருக்கு. எதிதஹனையோ தடவை சொல்லி பார்திதஹு வீட்தீண். நீங்க மீளீ பண்ணரத்துலீ கால் வாசி கிளீ பண்ணினாள் நன்னா இருக்கும்ண்ணு. அவருக்கு பயம். ஒண்ணுதான் போறும்ன்னு முடிவு பண்ணி விதிடோமீ. அப்பரோம் என்னடி கிளீ என்ன பண்ண வீந்தி கிடக்கு. பீசாமா சும்மா இரு. கொஞ்ச நாழி அமுக்கி விட்டு தூங்கரீன்னினு சொல்லுவார். அந்த வினை தான் இது. இம்ம். நான் கொடுதித்ஹு வேசாத்து அவ்வளவுதான். இப்போ புரியாரதா உனக்கு உன்னை எதுக்கு கூபிபித்தீன்னு புரியுது மாமி எனக்கு நன்னா. மாமி சொன்னா புரிஞ்சா மட்தும் போறத்ூதா அன்பு. அங்கீ காட்தனும் வீலையை. சரி சரி நீ கிளீ போக மாதிதீ போல இருக்கு. நாநீ அவுக்கரீண்னு சொல்லி மாமி தான் புடவையை அவிழ்ட்த்ஹால். பாவாடை.

நாடாவை அவிழ்தித்ஹு அப்படியீ அதை நழுவ விட்டாள். இப்போது அகிலா மாமி தான் அந்தரங்கட்தைய் காததி கொண்டு எதிர் வீட்து அன்பின் அன்புக்க்காக காதித்ஹு கொண்டு இருந்தால். அகிலா மட்தும் காதித்ுக்கொண்டு இருக்கவில்லை. அகிளாவுதும் அன்பீ அன்பீ என்று ஆவலுடன் எதிர் பாதித்ஹு கொண்டு இருந்தது. மாமியின் ஊசி இல்லை காட்டை பார்திதஹு ரசிதிதஹு மாமி என்ன இது கண்ணா பின்ன என்று இருக்கு. கொஞ்சம் கூட தெரியாம மயிர் மூடி இருக்கு. இப்படி இருக்கறதுனால தான் மாமா அங்கீ போக மாட்தார் போல இருக்கு. வாசபதி தெரியவீ இல்லை மாமி. ஈய். இது என்னடா வீட்து நிலைபாடியாத.

வாசல் பாடி அது இதுன்னு சொல்றீ. இந்த இடம் பின்ணீ எப்படி இருக்குமா. எல்லோருக்கும் இருக்கிற மாதிர் தாந்த இதுவும். புருஷாள் எல்லாம் ஸலூந் போவாளீ அதுபோல எங்களால் போக முடியாதுதா. அப்படித்தான் இருக்கு எல்லோருக்கும் அப்படித்தான். பசாயா சொல்லனும்ன்ண ஈண் உங்க அம்மாக்கு கூட அப்படித்தான். முடியை பாக்காமல் பதியை பாருநினா. மாமி உங்களுக்கு தெரியாதா என்னா. இந்த காலதிதஹு பொம்மனாததிகள் எல்லோரும் அங்கீ சுதிடஹாமா வலிதிதஹு போட்டுடாரா. நான் நிறைய பிலூ பிலிம் பார்திதஹு இருக்கீன். இந்த கோதை காலதிதஹூக்கு இப்படி கரடி குட்தி மாதிரி இருந்தா வீருவைய் தாங்காது. அன்னிக்கி அவ சண்டையை பார்திதஹு விட்டு புடவையோட சீர்திதஹு அமுக்கினீலீ அது போல இருபதிதிஹி நாலு மணி நீராமும் கை அங்கீ தான் இருக்கணும். தீய் போரும்தா உன் வியாக்கியானம்.

Comments