பாசக்கிளிகள கட்டி அணைத்து காம சுகம்

Pasakiligal Katti Anaithu Kama Sugam

Advertisement – Indian Girls

காமத்தையும் கடசற கற்று அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு வீட்டுக்குள அமைவது எல்லா விதத்திலும் பாதுகாப்பு தான். அதனாலேயே பல பெற்றோர்கள் தாங்கள் அனுபவித்து மகிழ்ந்த அந்த கணங்களை, வாய்ப்புகளை பிள்ளைகள் வீட்டிலேயே அனுபவிப்பதை ரகசியமாக காணும் போது பெரும்பாலும் கண்டு கொள்வது இல்லை.

அப்படி வாய்ப்பு கிடைக்காதவர்கள் அல்லது அதை பாவச் செயலாக கருதுபவர்கள் தான் அதை பெரிது படுத்து வீட்டுக்குள் பஞ்சாயத்தை கூட்டி பிள்ளைகளை பெரும் குற்ற உணர்ச்சிகளுக்கு ஆளாக்கி விடுவார்கள்.

வீட்டில் காம சுகம் பயிலும் போது கட்டுப்பாடுகளை அறிவார்கள் அதை வெளியே பயில நினைத்தால் தான் பேராபத்து என்பதை பெற்றோர்கள் புரிந்து மறைமுகமாக புரிய வைப்பதே நன்று. இதோ இந்த பாசக்கிளிகள் கட்டி அணைத்து முத்தமிட்ட மோக பாடத்துக்கு முன்னுரை எழுதகிறார்கள்.

Comments