இரண்டு கண்கள் போதாது இவர்களது முலை கொளுப்ப்களை ரசிபதர்க்கு

Bhabhi Girls With Big Fat Boobies Photo Shot Candid Pics Tamil Sexy Pictures

இந்த பால் முலைகள் கொண்டு இருக்கும் பெண்களில் நீங்கள் எந்த பெண்ணை தேயர்ந்து எடுக்க சொனார் தேயர்ந்து எடுப்பீர்கள். என்னை கேட்டால் நான் எல்லாரையும் தேயர்ந்து எடுப்பேன். ஒருத்தியின் முலையை பார்த்த உடன் அடுத்தவள் உடைய முலை முன்னால் இருந்தவளை விட சூடாக இருக்கிறது. நல்ல வாய் வலிக்கும் வரை இவர்களது முலைகள் மீது வாய் போட்டு நல்ல சப்பி எடுத்து சுகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய வாய் பர பர என்று துடிக்கிறது.

Comments