வயதுக்கு வந்த உடனையே அத்தை பெண்ணை ஒத்து விட்டான்

Vayathukku Vantha Udanaiye Cousin GIrl yai i Othu Vittaaan

Advertisement

நான் வயதுக்கு வந்து விட்டேன் மாமா என்று தன்னுடைய அத்தை பெண் தொலை பேசி யின் வழியாக ஒரு அழைப்பு கொடுத்த உடனையே நான் சென்று பாய்ந்து விட்டேன். என்னுடைய டீன் வயதில் செய்யும் முதல் முறை செக்ஸ் இது தான்.

Comments