கேரளா ஆன்டியை நிர்வாண பாணியில் வளைத்து வளைத்து எடுத்தது

Kerala Auntyai Nirvaana Baaniyil Valaithu Valaithu Sex

காதல் கண் காட்டுதே இந்த ஆன்டி யை பார்த்து மூடு முட்டுதே என்று வாயில் இருந்து வெறும் கவிதை யாக எனக்கு கொட்டுகிறது இந்த ஆன்டியின் நிர்வாண படங்களை பார்க்கும் பொழுது. கேரளா நாடு கட்டை ஆன்டி தன்னுடைய அவள் தன்னுடைய காதலனுக்கு மாட்டும் நிர்வாண மாக காட்டிய மெய் மறக்க வைக்கும் ஆபாச படங்கள்.

Comments