நடிகையின் தனிமையான நேரத்தில் நடக்கும் நாடகம்

Nadikaiyin thanimai nerathil nadakkum naadagam

https://www.tnaflix.com/amateur-porn/Webcam-girl-6/video490242

நடிகை வீடியோ

என் வாழ்நாள் விருப்பம் நிறைவீறுக்கிறது என்ற ஆனந்த களிப்புடன் அந்த வள்ளியின் கூத்தியில் நான் ஒதிதஹுக்கொண்டு இருந்தீன். அவளும் என் இடிக்கீர்ப்ப தான் கூண்டியை தூக்கி கொடுதித்ஹு ஒதிதஹு உழைட்தஹால். கொஞ்சம் முணக்ினாள். ஷங்கர் உன் பூழும் சூப்பர். உன் ஓழும் சூப்பர். இனி நான் உன் ஆட்தோவில் தான் ஈருவீன். நீதான் இனி என் பூந்டையில் ஈறனும். நான் சில நாட்கள் சிகப்பு கீரதிதால் தனக்கு தாணீ ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தீன். இன்னிக்கி உன்னோட கருப்பு கீரதிதால் ஒள் வாங்கரீன். உன்னோதது கீரத் போலவும் இருக்கு. பெரிய முள்ளங்கி போலவும் இருக்கு. வள்ளியின் இந்த காம பீச்சு என்னை இன்னும் ஊஸுPஎத்தியது. எனக்கு எப்படி அவ்வளவு பழம் வந்தது என்று புரியவில்லை. அவளை போட்து புறதிதி எடுதித்ஹு வீட்தீண். கூத்தியில் ஒப்பீன். முளைகளை கசக்குவீன். நாக்குவீன். சாப்புவீன். பின் பூந்டையில் பித்தின் பண்ணுவீன். அவள் சர்வ சாதாரணமாக ஈதோ கணவன் மனைவி ஒப்பாதை போலவீ ஷங்கர் இன்னும் குதித்ஹு. புல்லா பூண்டாய் அடி வரை போ என்று சொல்லி கொண்டீ இருந்தால். நாநீ வெறியில் இருந்தீன்.

அவள் பாடிதூக்கு என்னை இன்னும் ஈட்தஹி விட்தா. என் பூலின் வெறியை வள்ளியின் பூந்டையில் காண்பிதிதஹீன். அவ்ளோ அதை பருகி அள்ளி தின்பால் போல இருந்தது. நான் ஒளின் போது வள்ளியின் பூண்டாய் விரிந்து சுருங்குவதை பார்ட்த்ஹாவுடன் என்னால் என் பூளை கட்டுப்டுட்தஹவீ முடியவில்லை. வள்ளி என்று காதித்ஹி கொண்டீ என் காஞ்சியை அவள் பூந்டைக்கு தானம் பண்ணினீன். அப்படியீ அவள் மீது படுதித்ஹீன். என் பூல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி தானாகவீ அவள் கூத்தியில் இருந்து வெளியீ வந்தது. களைப்பில் அவள் அருகில் அமர்ந்தீன். சுருங்கிய என் பூளை பார்திதஹு என்ன ஷங்கர் உன் பூல் இப்படி போச்சு. கோதை காலதிதஹில் நல்ல வெய்யிலில் வாடிய வெண்டைக்காய் மாதிரி ஆச்சு. கொஞ்ச நாழி முன்னால் இரும்பு றாது போல இருந்தது. இப்ப என்னா ஆச்சு. இந்த ஆம்பிலைகளுக்கீ இப்படிட்தஹான்.

பொம்பிளைகள் இன்னும் ஒக்கலாம்ன்ணு நினைக்கரபோது உங்க சுன்ணி வாடி வாதங்கி விடும். நான் சொன்னீன் அக்கா அப்படி சொல்ல வீண்தாம். ஒரு முறை ஒதிதஹால் சுன்ணி சுருங்கிவிதும் . ஆனால் கொஞ்சம் கை வைய்தித்ஹியம் பண்ணினாள் திரும்பவும் அதுக்கு உயிர் வரும் என்று. ஆதோ தயரில் காதித்ஹு இறங்கி விடுகிறது. பின் காதித்ஹு பிடிதிதஹு கொள்வதில்லையா அது போலத்தான் இதுவாம். கொஞ்ச நீராம் போனால் அதுவீ கிளம்பி விடும். இல்லை அது வரை பொறுக்க முடியாதுன்னா கொஞ்சம் நீங்க வாய் வைய்தித்ஹு சப்பினா உடநீ பூதித்ஹில் இருந்து கிளம்பு பாம்பு போல சீறி கிளம்பும் என்று நான் சொல்லி முடிப்பத்துக்கு முன்னால் என் எட்து இன்ஸ் பூல் அந்த சில்லரை காய்கறி வியாபாரி வாயில் இருந்தது. வள்ளி வாய் பீசில் மட்துமீ கை தீர்ந்ததவள் இல்லை. அவள் பூளை சாப்புவதில் நம்பர் ஒண்ணுதான். இடது கையால்.

Comments