பெருத்த முலை ராணி ப்ரியா குட்டி செக்ஸ்யி வீடியோ

Perutha Mulai Rani Priya Kutti

Advertisement – Indian Girls

 

 

இந்த பெருத்த முலை ராணியைப் பார்க்கும் போது பரவசமா பழைய பாடல் ஒன்றைப் இப்போது பாடத் தான் தோணுது. கண்ணுக்கு இமை பாரமா, மண்ணுக்கு மரம் பாரமா, மரத்துக்கு இலை பாரமா, கொடிக்கு காய் பாரமா இப்போ இந்த பருவக் கொடிக்கு இந்த பெருத்த முலை பாரமா, பாரம்மா நீ உன் பெருத்த முலை குவியலை பிடிச்சு பிசைந்து, உருட்டி, உள்ளே கையை விட்டு உன் பெருத்த முலையின் முட்டி விடைத்த காம்பை நீ தொட்டு, தடவி நீவி விடும் போது உன் விரல் நகம் பட்டு காயப் பட்டு போனதடி என் பெருத்த முலை அழகி., காட்டுடி உன் பெருத்த முலை காம்பை அந்த காயம் காய்ந்து போவத்துற்கு முன்பு என் வாயால் வருடி விட்டு உன் உள் காயத்தை ஆற்றிவிடுகிறேனடி என் ஆசை ப்ரியா குட்டி.

Comments