வாடிக்கையாளனை இந்த மங்கைகள் வேதனையுடன் அனுப்ப மாட்டார்கள்

Vaadikkai Yaanalai Intha Pengal Vedhanaiyudan Anuppa Mataarkal

தங்களது காம தாங்கங்களை தீர்பதற் காக வந்த வாடிக்கை யாளர்களை இந்த மங்கைகள் அவர்களது முகத்தையும் குஞ்சையும் கீழே தொங்க போட்டு விட்டு விட மாட்டார்கள். எவளவு நேரம் வேணும் என்றாலும் அவர்களை விரும்பி ஒத்து விட்டு விடும் காம கண்ணிகள் இவர்கள்.

Comments