காதலித்து விட்டு கூதி கிழிக்காமல் இருந்தால் எப்படி

https://www.tnaflix.com/fat-porn/Indian-beauty-sucking-and-hard-fucking-white-cock/video680802

அதுபோல சடகோபன் னாக்கியத்ால் மாமியின் சந்தோஷதிதஹூக்கு அளவீ இல்லை. அம்மா அப்பா என்று முனகி கொண்டாள். ஒரு கட்ததிதிஹில் அவன் தலையை தான் கையால் பூந்டையில் வைய்தித்ஹு அழுதித்ஹினால். அவனுக்கு மூச்சு முதிடியது. ஆய்ந்து நிமிஷம் கூட சடகோபன் நக்கி இருக்க மாட்தாண். மாமியால் முடியவில்லை. தான் பூண்டாய் நீரை பீசி அடிச்சா. சடகோபன் அதை முழுசா வாயில் வாங்கி கொண்டு மாமியின் பூந்டையை விட்டு எழுந்து அந்த தீங்காய் போன்ற பாசிகள் மீது அந்த காம நீரை துப்பி அந்த பாசிகளை சப்பினான். மாமி எங்கீயோ போய்விட்தாள். வைஷ்ணவியை விட நாம் அதிகமா ஒக்கறோம் என்ற எண்ணம் கூட மாமிக்கு வந்தது. சடகோபன் பாசிகளை சாப்பி அந்த மூலை காம்புகளை கடிட்தஹான்.

மாமி நெளிந்தால். பின் கிளீ வந்தான். கொஞ்சம் நின்ற போசிசானில் தான் பூளை மாமியின் வாய் திறந்த ஆப்பாதிதஹில் வீட்தாண். மாமி கண் திறந்து பாருங்கோ. உங்க பூந்டையில் எதிதஹனை ஜோரா என் பூல் போய் வருகிறது . மாமி தலை தூக்கி அவன் ஒப்பாதை பார்ட்தஹால். எலி அவசர அவசரமாக ஓடி போந்துக்குள் ஒளி வது போல் சடகோபன் பூல் மாமியின் சோதா சோதா பூந்டைக்குள் போய் வந்து கொண்டு இருந்தது. சடகோபன் ஒப்பாதிதஹில் கேத்திக்காரன். ஒதிதஹு காஞ்சி வருவதற்கு முன்னால் பூளை உருவி வீட்தாண். மாமி இது போரும். நீங்க எழுந்து வாங்கோ. இந்த ஜன்னல் கம்பியை பிடிதிதஹு கொண்டு எனக்கு முதுகை காட்டுங்கோ என்றான். மாமி அவன் சொன்னதை செய்தால். மாமியின் இடது காலை நன்னா தூக்கி பிடிட்தஹான். மாமியின் அந்த சிவந்த பூண்டாய் வாய் புல்லா திறந்து இருந்தது. மாமியின் இடது காலை தான் கீட்டியா தூக்கி பிடிதிதஹு கொண்டு தான் வலது கையால் தான் பூளை பிடிதிதஹு மாமியின் கூத்திக்குள் விட்டு ஒதிதஹான். அவன் அடிக்கும் அடிக்கு தகுந்தாற்பொலா மாமியின் உடம்பு ஆடியது. மாமியோ ஜன்னல் கம்பியை கெட்டியாக பிடிதிதஹு கொண்டாள்.

ஒரு கை மாமியின் தொடையை பிடிதிதஹு கொண்டு இருந்தது. சடகோப்பனின் பூல் மாமியின் போந்துக்குள் போய் வந்து கொண்டு இருந்தது. அவனின் வலது கை புயல் கார்றில் ஆடும் மரங்கள் போல ஆடிக்கொண்டு இருக்கும் மாமியின் முளைகளை பிடிதிதஹு கசக்கி கொண்டு இருந்தான். மாமிக்கு இது புதுசு. கொஞ்சம் கஷ்டமாகதிதஹான் இருந்தது. கஷ்ட படாமல் சுகம் கிடைக்குமா. மாமி பொருதிதஹு கொண்டு தான் நாதிடஹதனார் பையனின் பூல் தான் பூந்டையில் ஒப்பாதை ரசிட்த்ஹால். முடியவில்லை சடகோப்பனாள். அடிச்சான் காஞ்சியை. கொஞ்சம் உள்ளீ போச்சு. கொஞ்சம் வெளியீ வழிந்தது. பூளை உருவினான். மாமியும் காலை ஊணிகோண்டு கையை எடுதித்ஹு வீடு களைப்புடன் கதிதிலில் விழுந்தால். மாமி ரொம்ப வலிக்கறத்தா. பொருமா என்றான் சடகோபன். ஆமாண்டா வலிகரத்து. ஆனால் பொறாத்ுதா. இந்த மாதிரி ஜண்மாவில் ஒரு தரம் தான கிடைக்கும். வழிச்சாலும் பரவா இல்லை. நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுதித்ஹு கொள்ளலாம். ரோபம்ப தயர்தா இருக்கு.

Comments