அரிப்பு எடுத்த ஆண்டிகளின் சாமான்களின் படங்கள்

Arippu Edutha Auntykalin Saamangalin Padangal

ஆன்டி களின் சூடி ஏற்றும் சாமான்கள் அளவு கடந்த மூடிற்கு வந்தால் கட்டிலில் படுத்து கொண்டு கால்களை விரித்து என்ன செய்வார்கள் என்று பாருங்கள். அது வரைக்கும் பொருது இருந்த அவர்களது சுன்னிகள் போலந்து ஒக்கும் பூளிர் காக பெரியதாக விரித்து வைப்பார்கள்.

 

Comments