மாறி மாறி ஒத்து நக்கிய அவளது புண்டை

Maari maari othu kondu iruntha avalathu pundai

 

அரிப்பு எடுத்தவள்

அவங்க பாவாடை நாதா கலந்தீட்து விழுந்தது. அவள் பாவாடை விழுந்ததும் அவள் காலுக்கு நடுவீ கண்களை கூர்மையாக்கி பாதித்ஹீன். தற்சமயம் சேரச மாதிரி அவள் பூண்டாய் கொஞ்சம் முடிகளுடன் என் கண் முன் பலபளவெண மின்நீதிடு இருந்தது. எனக்கு அந்த பூந்டைய பாதிதஹதும் நாக்குழ அரிக்க ஆரம்பிச்சது. ஆஂடீ அப்படியே நிற்க ஆஂடீ தொடைகள் ரெண்டையும் பிடிசிட்து முககதிதிஹைய் முன் நீதிதி கீச் அடீசீன். ஆஂடீ ஸ் என பெரிய முனகழோட அப்படியீ நின்னால். எனக்கு அவள் பூந்டைய பாக்கறப்பவீ சொர்க்கட்த்ஹைய் பாக்கர மாதிரி ஓர் உணர்வு. அதில் கீஸ்சதிக்கரப்ப சொல்லவா வீனும். நான் பாதித்ஹ முதல் அழகான பூண்டாய்.

ௌந்திியோட பூந்டைய வெறிதிதஹனமா முதிததமிட்திதிதீ இருந்தீன். என் இதழ்கள் ஆஂடீ கூத்தியிதழ்களை ஒதிதஹதமிட்தந. பின் போதை தலைக்கீற ௌந்தயயின் பூந்டைய ரெண்டு விரழால பிரீச்சீன். செகப்பு கலரிளா ஊட்சுவர்கள் பலபலாட்த்ஹது. நுனி நாக்கை நீதிதி அவள் பூண்டாய் ஊட்சுவர்களை நக்க என் நாக்கில் உப்புககரிசத்து. நான் ஆசையா விடாமல் அப்படியீ அவள் பூந்டைய நாக்கிடதீறுந்தீன். அதிலிருந்து தயிர் மாதிரி ௌந்திியோட காம பானம் ஒழுகியது. எனக்கு ௌந்தயயின் பெண்மை தீர்ட்தஹம் ரொம்பவும் தீஸ்டுதாயிருக்க நாக்கிட்து எழுந்தீன். பின் ௌந்தயிய என் கதிடில்ல படுக்க வெச்சீன். அவள் ஜம்மென படுதித்ஹுகிட்தாள். நான் ௌந்திியோட காலை விரிச்சு அத்ங்கிடடீ உக்காந்தீன். என் சாமானை பிடிச்சு அவங்களோட பூந்தீ மீளீ தடவிததிறுந்தீன்.

அவள் பூண்டாய் சின்ன வெடிப்புடன் என் சாமானை வரவீர்கக தயாராயிருந்தது. நான் அவள் துவாராதிதஹுல வீக்மா ஒரீ அழுதிதஹு . ஆ னு ரெண்டு பீறும் காதித்ினோம். எனக்கு சுன்நித் தோள் கிழிஞ்ச மாதிரி இருந்தது. நான் வீக்மா சாமானை வெளியிலுதிதஹு பாக்க என் சிகப்பு மோடிதுக்கு கிளீ சுன்நியோட தோள் இருந்தது. ஈந்தா உருகிடுத கிழிஞ்ச மாதிரி வலிக்குது ஆஂடீ. ஈந்தா ஜே பண்ணரப்ப வழிக்காம இருக்குமா. வா.. மறுபடியும் வாய் சொல்லி தாரீன் மறுபடியும் ௌந்திியோட குழாயில வெச்சு மெல்ல மெல்ல தள்ளிநீன். வழி குறைச்சாலா இருக்க ரொம்பவும் சுகமா இருந்தது. அப்படியீ சாமான் பாதி நூலைசசததும் ஆஂடீ முனாக்ித்தீ அப்படியீ உள்ள விட்டு விட்டு எடுக்க சொன்னாள். நான் பாதி சுன்னியுடன் ௌந்திியோட பூந்டைக்குள் விட்தெதுதித்ஹீன். ஆஹா சுகம்நா இப்படித்தான் இருக்கணும் என்னவொரு சுகம்டா. ஆஂடீ பூண்டாய் கொடுதிதஹ சொர்க்க சுகாதிதிஹைய் அனுபவிச்சித்தீ ஆட்டம் போத்தீண்.

ஆஂடீ மீளீ படர்ந்திீத்து இடுப்ப மட்தும் உபயோக்ீதிதஹு மெல்ல ஆட்டியாதுதி ஒதிதஹீன். என்னவொரு சுகம்டா சாமி. அப்படியீ ௌந்திியோட பூந்டைக்குள் கூதிதஹிடுடீ அவங்க உதட்தைய் கவ்வினீன். ஆங்கில பிட்து படதிதிஹுல வர மாதிரி ரெண்டு பீறும் வெறிதிதஹனமா முதிததம் கொடுதித்ஹு கொண்டோம். பின் முககதிதிஹைய் விளக்கி என் சாமான் இடிக்கர வீக்கதித்ஹைய் கூடுடிநீன். என் சுன்நித் தோள் கிளியுற மாதிரியீ வழிசத்து. ஆனா இம்முறை எனக்கு கிழிஞ்சாலும் பரவாயிலீனு தோணிச்சு. அந்தளவு சுகம் ஆஂடீ பூந்டைக்குள். முதல் முறையே ஜே அனுப்பிப்பதாளீ.

Comments