ஜோதிகாவின் முலை நசுக்க பட்டது

Advertisement

Tamil sex video

ஜோதிக வழக்க மாக தனது ஷட்டிங் கில் நடித்து கொடு இருக்கும் பொது தான். இப்படி ஒரு சுவாரசிய மான ஒரு சம்பவம் நடை பெற்றது. தாது காமத்தை அவள் அப்போது தான் பரி கொடுத்து விட்டால். ஆனால் பாவம் இந்த வீடியோ வை மாட்டும் அவனது கணவன் பார்த்து கொடன்னு இருந்தால். அவள் அந்த நசுக்க விட்டவன் னுடைய கை கலை பிடித்து கொண்டு அவனது பூளை பிடித்து அடித்து கொடுக்க சொல்லி இருப்பான். இந்த வீடியோ வில் இருக்கும் ஜோதிகா நடிப்பை இப்படி ஒரு ஆர்வத்துடன் இருக்கிறாள் என்பதை கண்டு கொள்ளுங்கள். நீஎங்கள் எனன் பண்ணுனாலும் இப்படி ஒரு ஆர்வம் தான் இருக்க வேண்டும். தனது முலை யை ஒருவன் கசக்கி போடுகிறான் என்பதை கூட இவள் கவனிக்காமல் தனது உடலை பத்தி எலாம் கவலை படாமல் இவள் நடித்து கொண்டு இருக்கிறாள். அன்று அவள் மிகவும் சூப்பர் ராக ஒரு சொக்க வைக்கும் ஒரு நடையை யாக இருக்கிறாள்.

அப்போது அங்கு இருக்கும் மக்களை எலாம் கூப்பிட்டு வைத்து அவர்களை கூட்ட மாக நிக்க வைத்து விடுகிறார்கள். அவர்களுக்க் கொஞ்சம் கூட பைசா கொடுக்கா வில்லை. ஆனால் அதற்க்கு பதிலாக அவர்கள் ஜோதிகா வை என்ன வேடனும் அஆனாலும் வைத்து பண்ணி கொள்ள லாம் என்று சொல்லாமல் சொல்லி விட்டார்கள் போல இருக்கிறது. அத நாலா ஜோதிக தனது பெரிய காய் கலை வைத்து கொண்டு வெளிதே வந்த வுடன். ஒருத்தன் அந்த  கூட்ட்டத்தில் இருந்து வந்து. அவனது இரு கை களையும் வைத்து அவளது முலை யில் இருந்து ஒரு முலை யை வைத்து நல்ல நசுக்கி வைத்து அமுக்கி விட்டான். ஆனால் அவளுக்கு அமுக்கி இருந்த அந்த சுகத்தில் மூட வந்து இருக்கும் என்று பார்த்தல். அவள் அங்கு இருந்து என்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்து சென்று பொய் அவளது கண்டலில் இருந்து கணீர் தான் வந்து இருக்கிறது. ஆனால் அமுக்கி விட்டு சென்றது மிகவும் ராசி யான வ நாக தான் இருந்து இருக்க முடியும். சுமார் ஒரு முறை அமுக்கி இருந்தாலும் அவளது வைத்து சுபீராக சுகம் கொடுத்து விட்டால்.

அவளது காய் கள் நல்ல அப்பளம் போல நசுக்க பட்டு விட்டது. அப்பறம் அந்த கூட்ட நெருக்கில் அவளது முலை யை அமுக்கி விட்டு சென்றவன். அப்பரம் எந்த முலை யை தேடி அழைத்து கொண்டு எங்கு சென்றால் என்பது தான் தெரிய வில்லை. ஆனால இவளது முலை யை அமுக்கி விட்டது மட்டும் இல்லாமல் இவளது பிரா வை அவுத்து விட்டு சென்று இருந்தால் என்னும் நல்ல இருந்து இருக்கும். அவளது அந்த முலை யை பார்த்து இருக்கலாம். அந்த ஒரு வாய்ப்பு தான் மிசஸ் அஆகி விட்டது இந்த விடோ வில் இருந்து உங்களுக்கு.

 

 

 

Comments