கணவன் வாங்கிய புது புடவைய கட்டி பார்க்கும் ஆன்டி

Kanavan Vaangiya Puthu Pudavaiyai Katti Paarkkum Aunty

மனைவியிற்கு இதற்க்கு தான் புது புது புடைவையாக வாங்கி கொடுக்கிறார்கள் கணவர்கள். அப்போது அவள் மொத்த மான ஆடையை கலட்டி மாட்ட்ருவதை கணவன் ரசிக்க முடியும்.அது மாதிரி தான் இந்த ஆன்டி இற்கு புதிதாக வாங்கி கொடுத்த புது பட்டு புடவையை எடுத்து அவள் அம்மண மாக கலாட்ட்டி மட்ட்ற்றுகிறாள். நீங்கள் என்னும் வரை ஒரு பெண் ஆடை கலட்டி மட்ட்ருவதை முழுமையாக பார்த்து இருகீர்காலா..

Comments