போன வருடத்தில் ஒருவனிடம் ஒழு வாங்கிய படங்கள்

Pona Varudathil Oruvanidam Oolu Vaangiya Mangaikal

ஒரு ஊரில் ஒருத்தன் தன்னுடைய தோழிகளை எல்லாம் அவன் நல்ல பிடித்து ஒத்து விட்டு. அவர்களது ஆபாச படங்களை அவன் இப்போது இணையதளத்தில் விட்டு இருக்கிறான். அந்த புகை படத்தின் தொகுப்பான காட்சிகள் தான் இவை. இங்கே நீங்களே பார்க்கலாம் ஒரு மங்கையுடன் அடுத்த மங்கை இன்னும் செக்ஸ்ய் யாக இருப்பதை. உஞளுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் யாரை வைத்து ஒபீர்கள்.

Comments