கட்டியில் பொண்டாட்டி புண்டையை பத்திர மாக போட்டான்

Katttilil Pondatti Pundaiyai Pathira Maaga Potttaan

நாலு நாள் ஒத்தாலும் அடங்காத காமத்தை கொடன்னு இருக்கும் காம கண்ணிகள் இந்த பெண். இவளை வீட்டில் இருக்கும் பொழுது  கணவன் எப்படி எல்லாம் ஒக்கிறாள் பாருங்கள். இவள் வெட்க பட்டு கணவனின் பெரிய தடியை கொஞ்சம் தடுக்க நினைத்தாலும் இவள் தனது சாமனுக்கு உள்ளே அனுமதிக்கிறாள்.  கிராமத்து காடு கட்டைகள் எப்படி வீட்டில் வெச்சு செய்ய படுவார்கள் என்பதை ணீங்க்ள இங்கே காணாலாம்.

Comments