சுண்ணி யில் வாயை வைத்தால் நான் சொல்ற வரை எடுக்காதே

Sunniyil vaaiyai vaithaal naaan solkira varai edukaathe

 

Tamil Pundai

அளவில்லா மகிழ்ச்சியில் இருந்த சுகுமாரி காதிரீதம் ரொம்ப தீங்க்ச் தா. ஆனால் இனி மாதம் ஒரு முறை இந்த டீச்சரை ஒக்கணும் என்று கதிடலை ஈட்தாள். விட்டாள் போரும் என்று கதிர் ஆடையை போட்து Kஒந்துஊதலுரவுக்கு ஆசை பாடாத்ாவர்கள் மிக மிக குறைவு.அதிலும் பெண்களுக்கு ஆண்களை விட ஜே உணர்வு அதிகம். சிலர் தீதி போவார்கள். சிலர் வந்த வாய்ப்பை நழுவ விதமாடிதார்கள். சிலருக்கு ஆசை அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் வெளியீ காததி கொள்ள மாடிதார்கள். ஒரு பழமொழி உண்டு. பார்ட்தஹால் பசு பாய்ந்தாள் புலி. அது போல பெரும்பாலான குடும்ப பெண்கள் அதுவும் முப்பது வயதுக்கு மீழானாவர்கள் 8211 பகலில் பசு போலதிதஹான் இருப்பார்கள். புடைவை தலைப்பை இழுதிதஹு போதிதஹி கொண்டு தான் வெளியீ போவார்கள். ஆனால் இரவிழீயோ 8211 அந்தோ பரிதாபம் 8211 புடவையை ஏன்கீ சுருத்தி போடுதோம் என்று கூட ஞாபகம் இருக்காது.

மறு நாள் காலை பால் காரன் வந்து காலிங் பேல்ழை அடிட்தஹாவுடன் தான் புடவையை தீடுவார்கள். இது தான் முக்கால் வாசி நடுட்தஹர குடும்ப பெண்களின் கதை. பொதுவாக பீசிநாள் ஜே பாதிதஹி வாயை திறந்தாளீ முகம் சூழிப்பார்கள். அதை பர்ரி பீசவீ மாடிதார்கள். ஆனால் ரெண்டு அல்லது மூநீ பெண்கள் மட்துமீ பீசிநாள் செக்ஸா தவிர வீறு ஒன்றும் பீஸ மாடிதார்கள். அப்படி பீசும்பொழுது வாயும் பூந்டையும் திறந்தபடியீ இருக்கும். . யார் யார் எப்படி ஒதிதஹார்கள் அல்லது எப்படி எப்படி ஒப்பார்கள் என்ற விசயங்கள் நான்கு அலசப்படும். அந்த தரைட்தஹைய் சீர்ந்ததவள் தான் நீளா. கல்யாணம் ஆகி ஒன்பது வருடம் ஆகிறது. ஆறு வயதில் ஒரு பையன் இருக்கிறான். நீலாவின் பிரெண்ட்ஸ்களும் அவளை மாதிரித்தான். முப்பதை தாண்தியவர்கள். ஆனால் இரவு விளையாதிதில் கை தீர்ந்ததவர்கள் . இவர்கள் மாடர்ன் பெண்கள் போல பல பல புது போஸ்கலில் ஒக்க மாடிதார்கள். பெண்கள் கிளீ ஆண்கள் மீளீ என்ற ஒரீ வகை போஸ் தான் அவர்களுக்கு தெரியும்.

ஆனால் அந்த போசிசானில் அவர்கள் கை தீர்ந்ததவர்கள் 8211 இல்லை இல்லை பூண்டாய் தீர்ந்ததவர்கள். அது டிசம்பர் மாதம். நல்ல குளிரு. நீலாவின் பையன் கிறிஸ்துமஸ் லீவுக்கு பாத்தி வீத்துக்கு போய் இருக்கிறான். நீளா கொஞ்சம் வம்பு பண்ணி அவள் கணவன் பிரகாஷை ஆபீஸுக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு நாள் லீவு போட சொன்னாள். அவன் மருதித்ஹும் Mஉட்Vல் ரெண்டு நாள் லீவ் போத்தாண். நீளா அதுக்குள் அந்த ரெண்டு நாளையும் 8211 சரியாக சொல்லப்போனால் ரெண்டு இரவு மறிறும் ரெண்டு பாககளையும் எப்படி லாபககரமாக பயன் படுதித்ஹுவது என்று மனத்துக்குள் ஆட்டவனையீ போட்து வைய்தித்ஹு இருந்தால். அன்று செவ்வாய்க்கிழமை. நாளை புதன் மறிறும் வியாழன் பிரகாஸ் லீவ். இரவு தீப்பான் சாப்பித்தர்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எண்னட்தஹைய் நீளா சொன்னாள். பிரகாஷ் கீட்தாண். என்னடி இது புது வழக்கம்.

Comments