சுன்னியில விடும் பொது ரொம்ப விட்டு விட்டால்

Sunni eduthu vidum pothu ivalathu koothi koochal romba athikam

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Naina-Assfucked/video472342

நிற முளைக்காம்பை சுவைக்க ஆரம்பிதிதஹீன். 15 நிமிடம் வரை அவள் முளைகளை ருசி பார்திதஹீன். அவள் ம்ம்ம் ஆஆஆா .. என்று சீட்தில் சாய்ந்து இருந்தால். அவள் எனது சுன்னியை தடவி எனது பீண்தின் கூக்கை எடுதித்ஹா ல். ஜாத்டியிலிருந்து வேளி வர துதீதிதது  கொண்டிருந்த என் சுன்னியை ஜாத்தியோடு சீர்திதது  பிடிதிதது  ராவி கொண்டாள். பின் ஜாத்திக்குள் கைவிட்து என் சுன்னியை பிடிதிதது  வெளியீ எடுத்ததால். சுன்னியை பிடிதிதது  ஆட்டிநாள். பின் சுன்னியின் மீள் தொலை இழுதிதது  அதன் தும்பில் அவள் நாக்கை வைய்தித்து  சப் சப் என்று சப்பினால் நான் மெய் மறந்து அவள் தலை முடியை வருடிநீன்.

பின் அவள் பீண்தின் கூக்கை எடுதித்ஹீன். அவள் ஜாத்திக்குள் கையை விட்டு பூந்டையை தடவினீன். விரலை பூண்டாய் ஹொழில் கூதித்ஹீநீன் அவள் ஆஆஆ . என்று என் தலை முடியை வலிட்தஹால். பூந்டையில் விரலை வைய்ட்தஹ படியீ அவள் மூலை காம்பினை சப்பினீன். அவள் என் தலையை அடிவயீரொடு சீர்திதது  அனைட்தஹால். பூந்டைக்குள் நாக்கை விட்டு நாக்கினீன். அவள் ம்ம்ம் ஸ்ஸ்ஸ்.. என்று முனகி சீட்தில் படுட்த்ஹால். அவள் கால்களை விரிதித்து  வைய்தித்து  என் சுன்னியை பிடிதிதது  அவள் பூந்டையில் வைய்தித்து  மெதுவாக அழுதிதஹீநீன். அவள் ம்ம்ம் ஆஆஆாஆ ஸ்ஸ்ஸ்.. என்று காதிடஹினால். பின் சுன்னியை பிடிதிதது  அவள் வாய்க்குள் வைய்திதஹீன். அவள் சப் சப் என்று சப்ப சுன்ணி அவள் வாய்க்குள் தன்ணியை கக்கியது. அவள் கடைசி துளி வரை நக்கி குடிதிதஹால்

மிக கோபமாக வந்தால் அவளுக்கும் எனக்கும் ஆறு மாதம்தான் வீதிடஹியாசம் அவள் ஆறு மாதம் பெரியாவள் நான் ஆறு மாதம் சிறியவன் அவள் வயசு பதித்ஹொன்பது அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருடம் ஆசி புருசன் சரியான சூதாடி குடிகாரன். அவள் அழுதாள் பாருடா தம்பி அவன் குடிஸ்ச்சிட்து வந்து காலாட்தா பண்றான் என்னாழீ அவன் கூட வாளமுடியாதுதா இனிமீ நான் ஈங்கீயீ இருந்துடுரீன் நான் போக மாட்தீண் என்று தீம்பி தீம்பி அழுதாள்.  சரி சரி அழாதீ என்று அவளை தீரிரீநீன் அன்று இரவு  அக்கா ஈண் உங்களுக்குள்லீ அடிக்கடி சண்டை- அவன் குடிச்சித்து வந்து சும்மா படுதித்து க்கரான்தா  அவ்வளவுதானா- அதுக்கு நீ ஈண் சண்டை போடணும்-ம் தீய் காலாயானம் பண்ணிக்காறத்து எதுக்கு- சும்மா.

எதுவும் பண்ணாம படுக்கவா-  எனக்கு ஒண்ணும் புரியலைக்கா   தீய் நீ கல்யான்ம் பண்ணிக்கித்தா ஒண்ணும் பண்னம்ாட்தியா-  எண்னக்கா பண்ணனும்-  ம் ஒண்ணும் தெரியாதாதா அவளை நீ ஒக்க மாட்தியா-  அக்கா எண்னக்கா இப்படி பச்சையா பீஸரீ  இதூளீ என்னடா தப்பு- இருக்கறத்தைத்தாணீ சொல்றீன் நீ ஒக்க மாட்தியா- நான் சும்மா இருந்தீன். அக்கா என் முககதிதிஹைய் திருப்பிபதில் சொல்லுடா எனக்கு என்ன சொல்வதென்றீ தெரியவில்லை. அக்கா என்னை அனைச்சூகிடுதா. மெல்லிய குரலில் தம்பி அக்காவை தப்பா நீனாச்சுக்கிட்டியா.

Comments