மாணவி கூட குளிப்பதை விட என்ன ஒரு சுகம் இருக்கிறது

manaivi kooda kulipathai vida enna oru sugam irukka pogikirathu

https://www.tnaflix.com/teen-porn/indian-couple-shower/video259321

அப்பாவுக்கு கோவைக்கு மாறிறுததலாக நாங்க குடும்பதிதஹுதான் கோவை கூடி பெயரா நீறிட்தது. நான் சென்னையில் இருக்கும் போத்ீ எனக்கு ஜே நன்றாக அறிமுகமாயிட்தது. அதாவது அங்கிருக்கும் நண்பர்களுடன் பழகி அவர்களிடம் இருந்து ஜே பூதிதஹாகங்கள் வாங்கி படிப்பது பிட்து பாடசாதிக்கால் வாங்கி வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் தூங்கிய பிறகு பாப்பத்ேன ஒரீ ஜே ஆசையாக இருந்து ஜே பர்ரி ஓரளவு காரிருகொண்டீன். அது மட்துமின்றி கையடிக்கவும் பழகி கொண்டீன். அடிக்கடி எங்க தெருவில் குடியிருக்கும் ௌந்தயிகளின் முலையளகை நைதடியுடனும் ஜோக்கேதடுதானும் பாதித்ஹு ஈங்கியீ கையாடிப்பீன். அங்கீ எனக்கு கையாடிப்பதற்கு காம தீவதையாக இருந்தவள் என் அநிதா ஆஂடீ. அவங்களுக்கு 35 வயதிருக்கும். ஒரீ ஒரு முறை.

அவங்க முளையை பாதித்ஹிருக்கீன். அதுவும் அவங்க நைததி போதுடிறுக்கும்போது தெரியாமா குனிஞ்சாங்க. அவங்க கழுதிதஹு வழியீ அவங்க நைதிதுக்குள் அவங்க பால்கனிகளை பாதித்ஹு ரசீசீன். அதை நினைதிதஹுதான் தினமும் கையாடிப்பீன். எப்படியாவது ௌந்டியயிடம் கெஞ்சி அவங்க முளைகளை நன்றாக பாதிதஹுவிடலாமென தீட்டம் தீட்திநீன். ஆனா அதற்குள் நாங்க வீடு மார்ரி வந்து விதிடோம். புதுசா வந்ததும் அவ்வளவா இடம் ஒதித்ஹுப்போகலை நான் ஒரு பள்ளியில் 9வது சீர்ந்து படிதிதஹு வந்தீன். பொதுவாக நான் ஞாயிருறுக்கிழமை என்றாள் எங்கள் ஊரில் கிரிக்கெட் விளையாடுவது வழக்கம். ஆனால் இங்க வந்ததும் பசங்களுடன் அதிகமாக பழக்கம் ஈர்பாடாததால் என் விளையாட்டை குறைதிதஹு கொண்டீன். அதணாளீயீ படிப்பில் கொஞ்சம் அதிகமாக கவனம் செலுதிதஹி படீச்சீன். எங்கள் தெருவில் எங்கள் வீட்டிலிருந்து மூணாவது வீட்டில் ஒரு குடும்பம் இருந்தது. அதில் என் வயதில் ஒரு பையன் இருந்தான். நான் அவனை அடிக்கடி பாப்பீன் அதாவது பள்ளி செல்லும் போது ஞாயிருறுக் கிழமை அவன் விளையாட செல்கையிலெல்லாம் ஆனால் அவனிடம் அதிகமாக பீசியது கிடையாது. அவன் பெயர் குமரீசன் அவனை குமார்நு கூப்பிடுவாங்க. அவனிடம் நான்பீ.

சியது இல்லை என்றாலும் எங்க அம்மாவும் அவனின் அம்மாவும் நல்லா தோழிக்ளாக பழகியிருப்பாங்க போலிருக்கிறது. நான் என் அம்மாவின் தோழி என்ற முறையில் அவன் அம்மாவிடம் அதிகமா பீசியிருக்கீன். அவங்களும் எங்க வீத்துக்கு வருவாங்க எங்கம்மாவும் அவன் வீத்திர்கு போவாங்க. அப்படி அவங்க பழக்கிட்திறுக்க ஒருநாள் அவங்க என்னிடம் நான் என்ன படிக்கிறீன்- எப்படி படிக்கிறீன்- என் பழக்க வழக்கங்கள் என என்னிடம் கீட்து தெரிஞ்சிட்தான்க. பின் அவங்க என்னிடம் தான் மகனும் 9வது தான் படிக்கிறான் எனவும் ஆனால் நன்றாக படிப்பதில்லை எனவும் அவனிடம் பீசி பிறந்டாக சொன்னாங்க அவங்களும் அவனிடம் சொல்வதா சொன்னாங்க. அப்படியும் ஒரு நாள் அவங்களீ குமரீசனை என் வீத்திர்கு கூடுதி வந்தாங்க மட்துமின்றி அவனை அறிமுகமும் படுதித்ஹி வைக்க நாங்க ரெண்டு பீறும் நன்றாக அறிமுகமாகிக் கொண்டோம். குமரீசனும் என்னிடம் நன்றாக பீசிநான். அன்றிலிருந்து எனக்கும் குமரீசனுக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல நட்பு பாலம் வளர்ந்தது. நாங்க பள்ளி விட்தததும் ஒன்றாக சுதிடஹ ஆரம்பிதிதஹோம்.

Comments