நீ சரி என்று சொனால் நான் எலாத்துக்கும் தயார் தான்

nee sari enru solli vitaal naaan ellathukkum sari thaan


சொல்லு சூரியா என்று அவளை மீண்டும் கீட்தாண். அவள் சொன்னாள். இரண்டும் உண்டு. என் பிரெண்ட் வீட்டில் நேட்தில் பாலான படங்களை பாப்போம்.அதை பர்ரி திஸ்கஸ் பண்ணுவோம். மீளும் ஒரு நாள் என் பிரெண்ட் வீத்துக்கு போய் இருந்தீன். ரொம்ப சின்ன வீடு அது. அவள் இல்லை. ஆனால் அவள் அக்காவை அவள் கஸ்பண்ட் ஒப்பாதை நான் முழுவதும் பார்திதஹீன். தெரிந்து கொண்டீன். சரி. உங்க சாமானை என் பூந்டைக்குள் நிறுதிதஹி விட்டு கீழ்வி கீக்காறீங்க. அந்த வீலையை முதலில் பண்ணுங்க என்று சிரிதித்து கொண்டீ சொன்னாள். மெதுவாக முதல் முதலில் சைக்கிள் விடும் போது மெதுவாகதிதஹான் போவார்கள். அதுபோல நான் மெதுவாக அவள் பூண்டாயில் கூதித்ஹீநீன். ஆஹா. அம்மா இம்ம்ம்.அப்படித்தான். இன்னும் கொஞ்சம் பாஸ்ட் ப்ளீஸ் என்றாள் சூரியா. அய்யோ வலிக்கிறது . கொஞ்சம் ஸ்லோவாக என்றும் சொன்னாள். சரி முதல் தடவை ஒக்கிறாள்.

வழி இருக்காட்தஹான் இருக்கும். கவலை படாதீ சூரியா. உன் பூந்டைக்கு வழி இல்லாமல் ஒக்கரீன் என்று அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீதை கூடுடிநீன். அவள் பூந்டையில் காமா நீர் சுரந்தது. இப்போது அந்த சொர்க்கப்பாதையில் என் பூல் வழுக்கி கொண்டு போனது. அவ்வோப்பொது அந்த சின்ன முளைகளையும் கசக்கி கொண்டீ ஒதிதஹீன்.அம்மா, அம்மா, அய்யோ அப்பா என்று முனாகிக்கொண்டீ என் குதித்ஹைய் வாங்கி ரசிட்த்ஹால். எனக்கு செமன் வரும் போல இருந்தது. அய்யோ சூரியா என்று நானும் காதித்க்கொண்டீ என் –காஞ்சியை அவள் கூத்திக்குள் வீட்தீண்.

Comments