சுற்றிலா பயணத்தில் சுவாரசியம் காட்டும் காதல் ஜோடிகள்

Suttrila Payanathil Suvarasiyam kaattum kaathal Jodikal

நன்பனுடன ஜாலி யாக ஒரு சுற்றிலா பயணத்திற்கு பொய் சென்று வருவோம் என்று ஜாலி யாக கிளம்பி இருந்த இந்த மங்கை அவள் இன்னும் சுவாரசிய மாக மாற்றினால். இரவு நேரம் வர, இருவரும் கட்டிலில் ஒன்றாக பொய் காடடி அணைத்து கொள்ள இறுதியாக இறுக்கி அணைத்து ஒத்து கொள்கிறார்கள்.

Comments