இப்போது இருக்க பெண்களுக்கு ஒரு பூல் பத்தவில்லை

Ippothu Irukka Pengalukku Oru Pool Pathavillai

ஒரு காதலன் ஒரு பூல் என்பது எல்லாம் பொய் விட்டது போல இந்த காலத்து பெண்கள் வாயில் வைத்தால் சுமார் இரண்டு பூலை தான் எடுத்து வைகிறார்கள்.  உங்களிடமும் இது மாதிரி யான் குரூப் செக்ஸ் செய்து இருக்கும் புகை படங்கள் இருக்கிறதா. அப்போது அதை எங்களுக்கு அனுப்பி வெய்யுங்கள்.

Comments