கப்பலில் ஆடைகளை கலட்டி நிர்வாண மாக குளிர் காய்ந்தால்

kappalil Aadaikalai Kalatti Nrivaana Maaga Kulir Kaainthaal

வெளிப்படை யாக இந்த தேசி பெண் அவளது ஆடைகளை அடிக்கும் வெளியில் வெளியில் அவள் கலட்டி போட்டு தன்னுடைய கொழுப்புகளை திறந்து காட்டினால். அதிலும் இவள் கப்பலில் பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவள் கலட்டி காட்டுவது தான் என்னுடடைய தடியினை தந்திர மாக தூக்க வைத்து விட்டால்.

Comments