கண்ணையும் கையையும் கட்டி போட்டு மேட்டர் போட்டான்

Kannaiyum Kaiyaiyum Katti Pottu Nalla Matter Pottaan

Advertisement

ஒக்க விரும்பி இந்த பெண்ணை என் ஆபீசில் இருந்து நான் அவளது கட்டி அவளது ஆடைகளை முழுவது மாக கலட்டி அவளை நான் என் வீடிற்கு அழைத்து வந்து ஒத்து எடுத்தேன். முதலில் கொஞ்சம் தயக்கம் காட்டிய இவன் அப்பறமா கொஞ்ச நேரத்திக்கு என் பூயர்க்கு இவள் அடிமை தான்.

Comments