ஓப்பதற்கு பயிற்சி எடுக்கும் கணவன் இவன்

Oppathar Kaaga Payirchi Edukkum Kanavan Ivan

Advertisement

என்னும் ஒரு மாசத்தில் கல்யாணம் ஆகா போகிறது அதர் காக இந்த மாடல் பெண்ணுடன் இவன் சூப்பர் ஆகா மேட்டர் போட்டு கொடன்னு இப்போதே இவன் பயிற்சி எடுத்து கொள்கிறான்.  இவளிடம் கத்து கொண்ட வித்தைகள் அணையையும் அப்பறம் இவனது மனைவியின் புண்டை யில் முதல் ராத்திரி அன்று இறக்குவதற்கு இப்போதே ஒத்து பழகி கொள்கிறான்.

Comments