ரொம்ப மூடாக இருக்கிறது என் பக்கத்தில் வாராதே

romba moodaga irukkirathu nee en pakkathl vaaaraatheda


ஈன்ணா அவுங்க அன்பாதான் என்னிடம் பீசிநாங்க. ஆனா வாணியம்மா அழகை பாதிதஹதும் அவள் முளைகளையும் பூந்டையையும் பாக்க ஆசை வந்திடதத்து. ஆனா முதலாளியம்மா வாசீயென மனசை அடக்கிதீன். நான் என்ன படிச்சிருக்கீன் எங்க குடும்ப நிலையென்ன என எல்லாம் கீட்தாங்க. அவங்களை மீடம்நீ அழைக்க சொன்னாங்க. எந்த பண்டிக்கையானாலும் எனக்கும் அம்மாவுக்கும் துணியெதுதித்ஹு தருவதாகவும் எப்ப ஈதாவது கஷ்டம் என்றாலும் பணம் வாங்கிக்க சொன்னாங்க. ஆனா பீதி சிகரெட் தண்ணி என எந்த பழக்கமும் இருக்கக்கூடாதென சொன்னாங்க. அவுங்க பீச்சு என்னை அவுங்க மீழிருந்த ஜே பார்வையிளீருங்து அன்பான பார்வைக்கு மாதித்தியது. உண்மையிலீயீ என் குடும்ப கஷ்டம் தீந்திட்டதா நினைச்சீன்.

நாங்க பீசிதிருக்க மணி 12.30 ஆகா சாப்பாடு செய்ய சொன்னாங்க. நான் எங்க அம்மாவிடம் பழகியிருந்த சமையல் காலை எனக்கு கை கொடுதிதஹது. ஈனென்றாள் அப்பா இருக்கும் போது சனி ஞாயிறு யாருமில்லாதப்பா நான் தான் சமைக்கணும். அப்பா மாதிதீமின்றி அம்மா இரவு வீலை முடிஞ்சி வரும்போது சமைச்சு வெச்சிறுபீன். என் அம்மா கைப்க்குவம் அப்டியீ எனக்கு வந்தது. நான் சீக்கிரம் சாப்பிடு முடிக்க அவுங்க நாடகம் பாதித்ஹிடு வரீன் எடுதித்ஹு வாய் என்றாங்க. நான் அங்கிருந்த பீப்பர் வெச்சிறுக்கும் தீப்பில் மீழிருந்த பீப்பரா எடுதித்ஹு சோபா மீள வெசித்து அங்கீயீ சாப்பாடு போட அவுங்க ஈண் இப்படி என்றாங்க. நான் நாடகம் பாதித்ஹிதீ சாப்பிடுங்கம்மா டைம் சீமிப்பாகும் எங்க அவுங்க பாராட்தினாங்க. நான் எல்லா அறையையும் கூடுதி முடிக்க அவுங்க சாப்பிடு முடிசாங்க. அவுங்க சாப்பிடாத்தும் பிளீதிதைய் எடுதித்ஹு கழுவி வெசிடு சமயலறையில் நான் கொண்டாந்த டிபன் பாக்சில இருந்த சாப்பாடதை சாப்பிதிருந்தீன்.

வாணியம்மா வந்து பாதித்ஹிடு ராமு இன்ணீமீல் சாப்பாடு கொண்டாரேதீ காலைல 8 மணிக்கீ வரையில இங்க வந்து சாப்பாடு செய்யராயில அத்த சாப்திக்க மதியமும் ஈங்கீயீ சாப்பிதுக் இரவு வீந்டுமென்றாள் சமைப்பதை டிபன் பாக்சில அம்மாவுக்கும் உனக்கும் எடுதித்ஹுக்க. உங்கம்மாவை கஷ்டப்படுட்த்ஹாதீ என்றாங்க. நான் உண்மையிலீயீ மனம் நெகிழ்ந்தீன். இருந்தாலும் வாணியம்மா மூலை என்னை கவர்ந்தது. நான் சாப்துது தோட்தததை பாக்க போக அவுங்க தூங்காரீணுதது போனாங்க. நான் தொட்ட வீளைய முடிக்க சாப்பாடு கொஞ்சம் மீததம்ிருந்தது. வாட்ஸ்மீனா சாப்புதிரீங்களானு கீட்க அவர் ஆம் என்றதும் அவருக்கு சாப்த கொடுதித்ஹீன். 3.30 வரைக்கும் டீவீ பாதித்ஹுது டி போட்து வாணியம்மா பெடறூமை துறக்க ஆவிங்க முதுகை காததி தூண்கிதிருந்தாங்க. அப்டியீ டீ யை வெசிடு முன்னாடி போயி பாக்க.

அவங்க சேலை விலக்கி முளைகள் ஜோக்கேதடுதான் தரிசனம் தந்தது. அவங்க பாவாடை முதிதி வரை ஈரி இருக்க அவள் வெள்ளை கால்கள் பலபலாட்த்ஹது. என் தம்பி எழ ஆரம்பிக்க நான் அடக்கிட்து வாணியம்மா என கூப்பிட அவுங்க அப்டியீ படுதிதிஹிருந்தாங்க. நான் அவங்க தொலை பிடிச்சி உலுக்க எழுந்தாங்க. எழுந்து திராசை சரி பண்ண நான் திரும்பி நின்றீன். முகம் கழுவிதிது டீ சாப்தாங்க பின் என்னிடம் ராமு சாப்பாடு நல்ளாயிருந்துச்சு. அதனால தான் நல்லா தூக்கம்.

Comments