அவள் மேனி முழுதும் அங்கம் விடாமல் எனக்கு தெரியும்

Aval Meni Muluvathum Angam Vidaamal Enakku Theriyum

எதற்சை யாக நான் ஒரு நாள் இரவு அவளை நான் ஒரு கிளப்பில் நான் அவளை கண்டேன். அந்த ராத்திரி அன்று என்னனமோ நடந்து பொய் விட்டது. அதை இந்த படங்கள் பார்த்து தான் தெரிந்தேன். இந்த நாட்டு கட்டையை எப்படி ஒத்தேன் என்று நீங்கள் பார்க்கணும். இன்ஹா படங்களை பாருங்கள்.

Comments