சவிதா பாபிய் : திருமண பரிசு

திருமணத்திற்கு சென்ற சவிதா பாபி உடன் ஒருவன் ரொமாண்டிக் ஆக நடக்க முயற்சிக்கிறான் யார் அவன் என்று பார்ப்போம் வாங்க