தாவணி போடாமல் இருந்தால் என்னும் நல்ல இருக்க


எதுனா தொக்குமெண்திரி ஆ இருக்கும் னு காத விட்டேன்.. என்னடா சொல்ற புரில னு கேட்டாங்க.. நானும் தெரில மிஸ் னு மைஂட் ல (வசனமா தா முக்கியம் படாத பாரு தா னு சொல்லிட்டேன்) ஸடந் ஆ ஏந்துச்சு நின்ன டாப்ஸ் ஆ காளத்திடத.. பூப்ஸ் ரெண்டும்தாலுக் னு தொங்கித்ுச்சு.. மிஸ் அத்த பாதோநேய் தே என்ன தா அய்யோ னு ரிமோட் ல பாஸ் பன்னக பதட்த்துல ரிமோட் ஆ கீழ போட்டு ப்யாடரீ வெல்ல வந்துடுச்சு என்ன மிஸ் இது னு நானும் ஶாக் ஆகுர மாதுரி மிஸ் ஆ பாத்தேன்.. ஆஃப்

பண்ற அத்த கருமம் கருமம் னு தீட்ஞங்க.. ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்ல புல்ல மாதுரி முழிச்சேன்.. எனக்கு கேடசா ஒரு கிப்ட் என் இநொஸெஂட் ஃபேஸ் பாத நல்ல பாய மாதுரி தேஹறியுவேன்.. சோ நம்பித்தாங்க.. எனக்கு ஏதும் தெரியாத்துணு.. ரெண்டு பெரும்ஏதும் பேசலா.. கொஞ்ச நேரம் ஃபேஸ் தொ ஃபேஸ் பாத்து முழிச்சோம்.. அப்புறம் திடுனாங்க.. அஂகல் வரட்டும் னு.. நா பேய் அடிச்ச மாதுரி ஒக்காந்து இருக்குறா தா பாத்துட்டு என்ன தா பயந்தூதிய கேட்டாங்க.. ம்ம்ம்ம் னு முழிச்சேன்.. சரி சரி பயப்பூதத ஒண்ணும் இல்ல சொன்னாங்க.. மிஸ் நா சின்ன புல்ல னு னேன்சுதாங்க..அப்படியே மேந்‌டேந் பண்ணி ஊத்திட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நா படிக்கும் பொதுளம் எப்போ யோசிசாலும் என்ன உண்ணாம் ஆதீ யோசிச்சுக்குறிய னு நக்கால கேக்க ஆரம்பிட்சங்க.. நானும் ம்ம்ம்ம்ம்ம் ஹ்ம்ம்ம் அப்புறம் ம்ம்ம்ம்ம்ம் னு சீரிப்பேன்..

ஒரு நாள் அஂகல் அண்ட் கொழந்த 3த் மூவீ அண்ட் அப்படியே பார்க் போறோம் னு சட் அன்னிக்கு ம்ரங் கெளம்பி போய்த்தாங்க.. அன்னிக்கு எனக்கு ம்ரங் 10 மணிக்கு துட்ிஓன்.. பாருடா சீர் தியேடர் ல படம் பாக பொய்த்ரு நம்மள விடுத்து னு பொலம்புனங்க.. நா

ஒடனேய் நம்ம இங்க படம் பாக்ாலமெய் னு பித்து படாத மைஂட் ல வட்சூடு த்துக் னு வாய் தவறி எதார்த்தம சொல்லிட்டேன்.. மிஸ் என்ன அன்னிக்கு பாத படமா னு நக்கால கேட்டாங்க.. ஹேஹே இல்ல இல்ல னு சீரிச்தேன்.. அப்புறம் பேச்சு கொடுத்தாங்க எஅன் நீ பாத்தது இல்லய கேட்டாங்க.. ம்ம்ம்ம்ம் ஹ்ம்ம்ம்ம் இல்ல மிஸ் னு முழிச்சுட்டேய் சொன்னேன் ஹ்ம்ம்ம்ம் னு சீறிச்ங்க.. அப்புறம் டீவீ ஏய் பாத்துட்டு இருந்தேன் படிக்காம என்ன தா யோசிக்குரா இல்ல மிஸ் னு ஈளுத்தேன் என்ன படம் பதி யோசானாய கேட்டாங்க.. ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் னு தைரியமா சொன்னேன்.. பாக்கணும் போல இருக்க கேட்டாங்க… ம்ம்ம் ஹ்ம் இல்ல னு ஈளுத்தேன்.. சும்மா சொல்ற கேட்டாங்க.. இல்ல மிஸ் வேணாம் னு சொன்னேன். ஹ்ம்ம்ம்ம்ம் பாகுரத்ுன பாரு தா நா வேணும் நா ரூம் கு பொய்க்குறேன் னு சொன்னாங்க.. அய்யயூ இல்ல மிஸ் னு முழிச்சேன்.. உள்ள போனாங்க இந்த அஂகல் ரெண்டு டுவ்ட் வட்சு இருக்கார் இந்த உங்க வீட்டில

Comments