மனைவியின் பூலை கையாளும் கை பக்குவத்தை காணுங்கள்

See How These Girls Are Handling Dick Of Their Beloved

ஒரு ஒரு பெண்ணும் பூலை பிடிக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு மாதிரி பிடித்து பசங்களது மூடை கிளப்புவாள். அப்படி என்னுடைய பூலின் மீது என் மனைவி கை விக்க எடுத்த படம். அவளது கையை வைத்து எந்தன் பூலின் தொலை பிடித்து மேலே இருந்து கீழே அவள் எழுக்கும் பொழுது வரும் பாருங்கள் ஒரு காமவெறி. அந்த உணர்ச்சி வந்து விட்டால் போதும் நான் இரவு முழுவதும் அவளை நான் விடிய விடிய வைத்து நல்ல வெறி கொண்டு ஒப்பேன்.

இங்கே இருக்கும் சில செக்ஸ்ய் புகை படங்களை பாருங்கள் எப்படி அவள் என்னுடைய பூல் மீது கை போட்ட காமம் கழிக்கிறாள் என்று.

Comments