குளித்து முடித்து விட்டு பிருஷ் ஆனா வெளியே வந்தால்

Kulithu Mudithu Vittu Fresh Aaga Velite Vanthaal

ஊரில் எந்த ஒரு பழம் ஆகா இருந்தாலும் அதை பிருஷ் ஆகா இருக்கும் பொழுது பறித்து விட்டால் தான் அது மிகவும் சுவையாக இருக்கும். இந்த பெண்களும் அது போல தான். குளித்து முடித்து விட்டு மிகவும் பிரெஷ் ஆகா வரும் பொழுது அவளை பிடித்து அப்படியே அணைத்து கொண்டால் எண்ணனும் சுக மாக இருக்கும்.

Comments