இன்னும் வரை நான் மேட்டர் போட்ட மங்கைகள்

Innum Varai Matter Potta Mangaikal

முதல் முறை யாக ஒரு மங்கை நிர்வாணம் ஆனா பிறகு அவளது வாயை எடுத்து அவள் என் பூலில் வைக்கும் பொழுது நான் முதலில் எடுத்த படங்கள் இவை தான். என்னை முதல் முதலாக நான் என்ன பெண்ணை ஒத்தாலும் அவள் மெய் மறந்து என்னுடைய பூளை பிடித்து அவள் சப்பும் பொழுது கண்டுபாக ஒரு படத்தை நான் எடுத்து விடுவேன்.

Comments