பாவாடை கலட்டிய பட்டது பைங்கிளிகள்

Paavaadai Kalattiya Pattathu Paingkiligal

ஒரு பெண் என்று எடுத்து கொண்டால் அவளுக்கு உல் அழகும் இருக்கிறது வெளி அழகும் இருக்கிறது. ஆனால் தன்னுடைய காதலன் அல்லதை கணவனுக்கு மட்டும் தான் அந்த உள் அழகு. அப்படி பட்ட அந்த உள் அழகினை உங்களு காக இப்போது பதிவு செய்து இருக்கிறோம். பார்த்து என்ஜாய் செய்யுங்கள்.

Comments