சுன்னிகளை வழித்து அம்சமாக வைத்து இருக்கும் மங்கைகள்

Sunnikalai Valithu Amsamaaga Vaithu Irukkum Ilam Mangaikal

காடிகளை கண்ட உடன் கொஞ்சம் கூட தாமதம் கொள்ளாமல் இந்த இளம் மங்கைகள் தங்களது கால்களை விரித்து அவர்களது சாமான்களை விரித்து வெளிபடுத்தும் படங்கள். அதிலும் விரல் விடுவதற் காகவே  சில மங்கைகள் தங்களது சுன்னியை சுத்த மாக வழித்து வைத்து இருக்கும் சுன்னிகள் செம்ம டக்கர் ஆகா இருக்கிறது.

Comments