முடி நிறைந்த சுன்னியிர்க்கு முலை மசாஜ் கொடுத்த மாலதி

Mudi Nirantha Sunniyirkku Mulai Massage Kodutha Maalathi

நீண்டு நேட்ட்ட மாக இருக்கும் தடியினை பிடித்து கொண்டு அதை தங்களது வாயில் வைத்து கொண்டு பொறுமையாக நல்ல உம்பி உம்பி கரைத்து விடுவதே இந்த  பெண்களுக்கு வேலையாக பொய் விட்டது. இந்த படங்களில் ஆச்சரியம் ஊட்டும் வகையில் இந்த மங்கை தன்னுடைய காதலனின் தடியினை அவள் படியது கொண்டு வெளியே பாதளத்தில் இருக்கும் அவனது தடியில் இருந்து இருக்கும் விந்தை அவள் வெளியே எடுக்காமல் ஓய்வதாக இல்லை.

Comments