பசங்க வந்துற போன்ரங்க சிக்கிரம் வாங்க

pasanga vanthura poranga sikkiram vanthu podunga

Tamil mulai

பூந்டையைப் பொலந்து காண்பிதிதஹு ஒக்கவிதும் ப்ரோதியூசற் பாநான்சியர் போன்றவர்களை இப்படி சுகர் தீதி என்று குறிப்பிடுவதை நான் அறிவீன். அதைத் தான் ஜீவிதஸ்ரீ குறிப்பிடது அவர்களுக்கு தனது அம்மன அழகைக் காட்டுவதற்காக இப்படி நீக்ககதா ஸ்தில்ஸ் எடுக்கச் சொல்கிறாள் என்பது புரிந்தது. நானும் சரி இந்த சனிக்கிழமை வருவதாகச் சொன்னீன். எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஜீவிதாச்ரீயை ஒக்க வீந்தும் என்று ஆசை. இப்போதுதான் சந்தர்ப்பம் கூடி வந்திருக்கிறது என்று நினைதிதஹுக் கொண்டீன். போட்தோஷதூட்தின் போது அவள் அம்மானமாக பூந்டையையும் முளையையும் காததிக் கொண்டு போஸ் கொடுக்கும் போது போடுதோ எடுப்பதுடான் அப்படியீ அவளையும் ஒக்க வீந்தும் என்று நினைதிதஹுக் கொண்டீன். அந்த சனிக்கிழமை நெஞ்சு நிறைய ஆசைகளுடன் காமிரா சகிதம் ஜீவிதஸ்ரீ வீத்துக்குப் போய்ச் சீர்ந்தீன்.

ஆனால் பெருதிதஹ ஈமார்றம். ஜீவிதஸ்ரீ வீட்டில் இல்லை. அவள் அம்மா காஞ்சனாமாலா தான் இருந்தால். என்னை வரவீர்ரு உள்ளீ அழைதித்துச் சென்ற காஞ்சனா வாங்க தம்பி ஜீவி நீங்க வருவதாஸ் சொன்னாள். ஆனால் இன்னிக்குப் பார்திதஹு இந்த ரூபன் மூவிச் ப்ரோதியூசற் ஜக்தீஷ அவளை மாமல்லபுரம் அழைதிதஹுப் போயிதிதார். அதுநாள் னெக்ஸ்த் வீக் அவ போடுதோ ஷூடடை வசிக்கிறலாம்னு உங்க கிட்ட சொல்லச் சொன்னாள் என்றபடி என்னை உட்கார வைய்தித்ஹு காப்பி கொண்டுவந்து கொடுதித்ஹால். என் முகதிதிஹில் என் ஈமார்றம் நான்கு தெரிந்திருக்க வீந்தும் அவள் தொடர்ந்து என்ன தம்பி ஜீவி இல்லாம ஈமாந்து போயிட்தீன்களா- ஈண் அவளுக்குப் பதிலா என்னைப் போட்து எடுக்கறீங்களா- என்றதும் நான் அசந்து போய் வீட்தீண். என்ன சொல்ல வருகிறாள் போட்து எடுக்கறீங்களா என்று கீட்த்தஹில் ஏதீனும் உள்ளர்ட்தஹம் இருக்கிறதா என்று நான் நினைக்கும் போத்ீ அவள் என்ன தம்பி ஒண்ணுமீ சொல்லாம இருக்கீங்க. நானும் தான் அழகாயிருக்கீன். என் உடம்பும் கட்துவிடாமாதித்தான் இருக்கு.. பாருங்க  ம் அப்படியீ என்னையும் ஸ்தில் எடுங்க என்றபடி போதுதிறுந்த நைததியை உருவி விட்டு ஒரு வெள்ளை நிற பீண்தீச் மட்தும் அவளது இடையை மறைக்க அப்படியீ நின்றாள்.

இடுப்பு வயிறு என்று ஆங்காங்கீ தசைகள் கொஞ்சம் அதிகமாக வலமாக இருந்தன. ஆனால் மூலை சிறிதாக அளவாக அழகாகத் தான் இருந்தது. நான் காமிராவை எடுதித்ஹுக் கிளிக்கினீன். இப்படியும் அப்படியுமாக உடலைத் திருப்பி போய் கொடுதிதஹ காஞ்சனா திடீரென பீண்டிசையும் கிளீ இறக்கி கொஞ்சமாக மயிர் வளர்ந்து அகலமாக உப்பிய பூந்டையைக் காததியபடி என்னாது எப்படி இருக்கு.. ஏம்Pஉந்தையையும் எடுங்க தம்பி என்று காண்பிக்க என் பந்ட்கக்குள் சுன்ணி விறைட்த்ஹது. அவள் இடுப்பினைத் திருப்பி பூந்டையை விதம் விதமாக்க் காண்பிக்க நான் கிளிக்கினீன். பின் பேட்தில் உட்கார்ந்து இரண்டு தொடையையும் ஆகழ்மாகக விரிதித்ஹு பூண்டாய் உதடுகளை விரல்களால் விளக்கியபடி இந்த போஸ் நல்ளாயிருக்கா-.. என் பூண்டாய் அழகாயிருக்கா- என்றதும் நான் பொறுக்க முடியாமல் காமிராவைக் கிளீ வைய்தித்ஹு விட்டு அவள் தொடை நடுவீ குனிந்து பூண்டாய் ஓத்டைக்குள் நாக்கை வீட்தீண். அவள் என் தலையை வருதியபடி.

Comments