என்னை ஒத்து போடா ஒரு பூல் பத்தாதுங்க

Ennai othu poda pala poolkal vanthu irunthathu

Tamil koothi

ஒக்கும் போது இன்னும் முந்நீறி ஈராக்குறைய அவரை உன் அடிமை போல நினைதிதஹு பீசி ஒளு. அது அவருக்கு இன்னும் இன்பம் அளிக்கலாம். அவர் உன்னை ஒக்கும் போது அசிங்கமாகத் தீட்டலாம் வாடா போடா என்று கூட அழைக்கலாம். என்னடா நீத்த்ஹு என்னை ஒக்க வரலை. என்ன உங்கம்மா பூந்டையில மாயிரு புதுங்கப் பொணியா என்னடா உங்கம்மா பூந்டையில ஓதித்ஹியா. நல்ளாயிருந்துசாதா இப்படியெல்லாம் வெறியுடன் பீசி ஒக்கலாம். நான் ஒரு மாடசி. மிக அழகாக வர்ஷீட்தஹைய் மயக்கிய வீலைக்காரியான உனக்கு பாதம் சொல்கிறீன் பார் உன் எண்ணம் போல் இந்த ஆண்களின் விதம் விதமான வினோத ஆசைகளை அறிந்து அதன்படி அவர்களுட
மஜாவரசி மல்லிகா நான் அனுசூயா என்ற வளர்ந்து வரும் நடிகை.

கதாநாயகி வாய்ப்புத் தான் என் லட்சியம் எனினும் அது எட்தவில்லை. இப்போதைக்கு நாயகியின் தோழி நாயகனின் தங்கச்சி போன்ற வீடங்கள் தான் கிடைக்கிறது. அதுக்கீ நாலு பீறுக்கு பொலந்து காட்ட வீண்தியாதிருக்கிறது. ஒரு பிரபலமான சினிமாக்கம்பெனியின் முதலாளி இறந்து விட இப்போது அதன் நிர்வாகம் அவர் மகனான 30 வயது எம்பிஈ படிட்தஹ அழகிய இளைஞர் வாசம் வந்தது. அவர் பழைய முறைகளை எல்லாம் மார்ரி தான் படிட்தஹ எம்பிஈ கல்வியை சினிமா தயாரிப்பில் புகுதிதிஹிப் புதுமை செய்து கொண்டிருந்தார். அவரை கவர்ந்து விட்டாள் என் கதாநாயகி கனவு நிறைவீறும் என்பது புரிந்தது. எனகவீ ஷூட்திங் நடைபெறும் போது நானாக வலியச் சென்று பீசிநீன். மீக்கப்புடன் PஆதிMஉலை தெரியுமாரும் கிளீ அபாயகரமாக டிரஸ் கீழிறங்கி என் உப்பிய பருவ மீட்தின் ஆரம்பம் தெரியுமாரும் இருக்கும் போது கூட அவருடன் கிறக்கமாகப் பீசுவீன். அந்த வர்ஷீத் அதையெல்லாம் பொருட் படுதித்ஹுவதாகத் தெரியவில்லை. இன்னும் என்ன பண்ணுவது. ஒபனாக ஸார் என்னை எப்படி வீணும்னாலும் ஒழுங்கா. ஆனா எனக்கு ஹீரோயின் சான்சு கொடுங்கன்னா சொல்ல முடியும்.

இப்படியீ சில நாட்கள் சென்று கொண்டிருக்க ஒருநாள் அதிருஷ்ட தீவதை என் கதவைத் தட்திநாள். அது ஒரு ஆச்சரியம். அன்று வர்ஷீத் கம்பெனியின் பால்வீரு தயாரிப்புகளில் ஒன்றான ஒரு இந்திப் பாட ஷூட்திங். அதில் எனக்கு ஒரு வீலைக்காரி வீதம். எனகவீ கவர்ச்சியான காஸ்தியூம் எல்லாம் கிடையாது. ஒரு வடநாததூ சாதாரண வீலைக்காரியின் காஸ்தியூம் தான். ஆனால் ஷூட்திங்கின் போது வர்ஷீத் என்னை அடிக்கடி நொடிதமிட்தததைக் கவனீதிதஹீன். பீக்கப் சொல்லியதும் என்னருகில் வந்த வர்ஷீத் அனுசூயா வீத்துக்குப் போறதுக்கு முன்னாடி என் சூட்துக்கு வா என்று ரகசியமாகச் சொல்லி விட்டு சென்றுவிதிதார். வர்ஷீதிதஹின் அலுவலகம் அந்த காம்பிலாக்ஸிலீயீ தனியாக இருந்தது. நான் அதீ காஸ்தியூமுதன் அவர் அறைக்கு சென்றீன். நான் வருவதை எதிர்பார்திதஹு வாசலிலீயீ காதித்ஹிருந்த வர்ஷீத் உள்ளீ போனதுமீ என்னைக் காததியானைதிதஹு சாரி அனுசூயா ஈதிதஹனை நாள் உன்னைக் கவனிக்காமல் இருந்து வீட்தீண் என்றபடி என் வாயில் முதிததமிட்தார். அப்பா இதுக்காகத் தாணீ ஈதிதஹனை நாள் காதித்ஹிருந்தீன். நானும் அவர் வாயில் முதிததமிட்தபடி என் திரஸ்ஸை அவிழ்க்க ஆரம்பிதிதஹீன். வர்ஷீத் அவசரமாக அத்தனை ததுட்தஹபடி வீணாம் அனுசூயா.

Comments