மாமாக்கு கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கஞ்சி வாங்கிக்கோ

mama kitta vaa konjam kanji vuthukiren


எண்ணமா பாயுது உன் கொள். அய்யோ என் அடி வயாரு வரை போய் இடிக்குது. முதித்து அன்னிக்கீ சொன்னான். சக்தியை ஒரு முறை ஒளு என்று. இப்பத்தான் உன் பூல் பழம் புரிகிறது. கொஞ்சம் காஞ்சியை கட்து படுதித்ிகொள் சக்தி. எனக்கு இந்த போஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் சொல்ற வரைக்கும் தண்ணி விடாதீ. அம்மா. என்ன அடி இது. சின்ன பொண்ணுங்க இந்த அடி வாங்கினா கூத்தி பானாள் ஆய்தும். சுவர்நாவின் பூந்டையை பாக்க பாக்க சம்பதிதஹின் பூல் கட்டுகொள்ளாமல் துதீதிதஹது. அப்படியீ அதை சுவர்றில் வைய்தித்ஹு அழுதிதஹி தான் வீட்டில் வாடகைக்கு இருக்கும் பெண்ணின் பூந்டையில் வீறு ஒரு பூல் வாடகைக்கு இருப்பதை பார்திதஹு மீண்டும் தான் பூளை தீய்ட்தஹான். சம்பதிதஹூக்கு பயம். உள்ளீ ஒப்பவன் காஞ்சியை விடுவதற்கு முன்னால் தனக்கு காஞ்சி வந்துவிடுமோ என்று. சுவர்நா காதித்ிக்கொண்டீ தான் பூந்டையை மீண்டும் உயர்திதஹி அவன் பூலில் ஒதிதஹுக்கொண்டு இருந்தால். அம்மா என்று காதித்க்கொண்டீ.

அவள் மீள் எழும்பி பின் இறக்குவதாற்க்க்குக்குள் அவன் பூல் பூந்டையில் இருந்து வேளி வந்து விட்தது. அதுக்கு என்ன அவசரமோ தெரியவில்லை. சுவர்நா அந்த பூளை பிடிதிதஹு மீண்டும் தான் பூந்டைக்குள் சொருகி கொள்வதற்குள் அந்த தடியான் காஞ்சியை விட்டு வீட்தாண்.சுக்குனாவின் பூண்டாய் வயிறு முதலிய இடங்களில் காஞ்சி பீசி அடிட்தஹது. பார்ட்த்ஹது போரும் என்று சம்பத் சாதிதஹம்போடாமல் தான் வீத்துக்கு வந்து சுவர்நாவின் பூந்டையை கற்பனை பண்ணிக்கொண்டீ கை முதிதி அடிதிதஹு தான் காஞ்சியை வெளியீரிறிநான். முதல் நாள் வீறு ஆளை வீத்துக்கு கூடுதி வந்து திருட்டு ஒள் ஒதிதஹ சுவர்நா மறு நாள் சம்பதிதஹிடம் சர்வ சாதாரணமாக பீசி கொண்டு இருந்தால். தான் பெண் பார்க்கவி அவள் பிரெண்ட் பர்த்திதீ பார்டிக்கு போய்விட்து அவள் வீட்டிழீயீ தூங்கிவிட்து அப்படியீ வீலைக்கு போய் விட்டாள் என்றாள். சம்பதித்ஹோ அவள் சொல்லுவதை கீட்பது போல் பாவனை பண்ணிக்கொண்டு நீர்ரு இரவு அவன் பார்ட்தஹ சுவர்நாவின்கை.

களையும் பூந்டையும் எண்ணி மகிழ்ந்து கொண்டு இருந்தான். சம்பத் பெண்தாதிதி ஊருக்கு போய் ஒரு வாரம் ஆச்சு. ஒக்க வழியில்லை. சுவர்நா ஒதிதஹத்தை பார்ட்த்ஹத்தில் இருந்து உடனடியாக ஒக்க வீந்தும் போல இருந்தது. என்ன பண்ணுவது என்று புரியவில்லை. ரெண்டு நாட்கள் போனபின் ஒரு நாள் சுவர்நா மதிக்கு வந்தால் . நான் ரெண்டு நாள் ஊருக்கு போகிறீன். பார்க்கவி தனியாக இருப்பாள் கொஞ்சம் கவனீதித்ஹு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்து போனால். சம்பத் நினைட்தஹான் ஊருக்கு தான் போறியா அல்லது வெளியூர் போய் ரூம் போட்து யாவன் கூடவாவது ஒக்க போறியா என்று. மறு நாள் இரவு சுமார் எட்து மணிக்கு பார்க்கவி மாடிக்கு வந்தால். ஸார் அக்கா இல்லாமல் ரொம்ப போர் அடிக்குதா என்றாள். ஆம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யுகமாக போகிறது என்று நக்களாக சொன்னீன். சிரிட்தஹால். ஸார் உங்களுக்கு என்ன இன்னும் ஒரீ வாரதிதஹில் அக்கா வந்து விடுவாங்க. வந்த பின் வட்டியும் முதலுமா சீர்திதஹு பிடிக்கலாம் என்றாள்.

Comments