ஒரு நாள் ராத்திரி நேரத்தில் எலாம் முடிந்தது

Oru naal raathiri neram pothum avalai pathi therinthu kolvatharkku

ஆடையிர்க்கு ஓய்வு

கணவன் மனைவி ஒரு 3 வருட குழந்தை என்று மூவர் . அந்த பெண்ணுக்கு வயது 25 க்குள்தான் இருக்கும். கணவன் மனைவி இருவருமீ மிக அழகாக சரியான ஜோதி பொருதிதஹாதிதஹில் இருந்தார்கள். அதுவும் அந்த பெண் கொள்ளை அழகு. வெள்ளை வெளீர் என்று கும்மென்று ஸ்டைலாக இருப்பாள். வசதியான குடும்பட்தஹைய் சீர்ந்ததவர்கள் போல் உள்ளது. கார் பைக் ஸ்கூடுதி என்று வசதியாக இருந்தார்கள். அந்த பெண் ஸ்கூடுதி ஆடி செல்வதை பார்ப்பதர்கீ அவ்வளவு அழகாக இருக்கும். அந்த பெண்ணை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் நான் பெருமூச்சு விடுவீன். இப்படிப்படத பெண் மனைவியாக வைய்ட்தஹ அவள் புருசன் ரொம்ப கொடுதித் துவைட்தஹவன் என்று நினைதித்க்கொள்வீண். பக்கதித து வீடு என்றாலும் எங்களிடம் அதிகம் பீசமாத்தார்கள். ஈதாவது தீவை என்றாள் மட்துமீ பீசுவார்கள். ஒரு நாள் எனது செல் நம்பாருக்கு ஒரு மீஸ்டு கால் வந்தது. நான் திருப்பி கூபிபிட்தாள் எந்த பதிலும் இல்லை.

அதன் பின் தினமும் பலமுறை மீஸ்டு கால் வர ஆரம்பிட்தஹது. நான் திருப்பி கூபிபித்து என்ன பீசிநாலும் எந்த பதிலும் வராது. நீண்ட நீராம் ஒன்றும் பீசாமல் இருந்து பின் பஸ் என்று ஒரு முதிததம் மட்துமீ கிடைக்கும். பின் லைன் காட்தாகிவிதும். யாரோ என் நண்பர்கள் விளையாடுகிறார்கள் என்று விட்டு வீட்தீண். இப்படி சில நாள் போனபின் ஒரு நாள் அந்த பொன் ளைய்நீள் இருக்கும்பொழுது ஒரு குழந்தையின் அழுகுரல் வீழ் என்று கீட்டது. ஆசஸோ கிளீ விழுந்தீட்தியா தங்கமீ என்று ஒரு பெண் பதறி ஓடுவது பீசுவது கீட்டது. அந்த குரலை கீட்டததும் எனக்கு ஷாக் ஆகிவிட்தது. . அது வீறு யாரும் இல்லை என் பக்கதிதஹூக்கு வீட்து பெண்ணின் குரல்தான். எனக்கு இதை நம்பமுடியவில்லை. வீட்டில் என்னை கண்டாள் அதிகம் பீசாது சாதுவாக இருக்கும் இந்த பெண்ணா இப்படி என குழப்பமாக இருந்தது. இதை உறுதி செய்ய உடநீ மீண்டும் அந்த நெம்பாருக்கு வீறு ஒரு போனில் இருந்து கூபிபித்தீண்.

அவள் ஹலோ என்றாள். ஆவலீதான் அந்த கவர்ச்சியான குரலை என்னால் மறக்க முடியாது. அவள் குழந்தையின் பெயரை சொல்லி அடி ஈதாவது பட்துவிட்ததா என விசாரிதிதஹீன். இல்லை சாதாரண அடித்தான் என்று கூறியவள் சட்தென்று தான அடையாளம் தெரிந்துவிட்ததால் சுதாரிதிதுக்கொண்டு லைனை கட்த செய்துவிட்தாள். ஆனால் நான் விடவில்லை. பின் தினமும் அவளுக்கு பொன் செய்து அவளை பீசவைய்தித் து வீட்தீண். முதலில் பிகு செய்தவள் பின் என்னுடன் சகஜமாக பீஸ ஆரம்பிதித் துவிட்தாள். அவள் புருசனுடன் என்னை ஒப்பபித்து பார்ட்தஹால் நான் சர்ரு நிறம் குறைவு. ஒல்லியான தீகம் எனக்கு. அவள் புருசனோ நன்றாக புஷ்டியாக சினிமா நடிகன் போல இருப்பான். அப்படி இருக்கையில் இவள் எதற்கு என்னிடம் வழிய வருகின்றாள் என புரியவில்லை. நாளடைவில் எங்கள் இருவர் பொன் பீச்ம் எல்லை மீறியது. நான் அவள் உடம்பை பர்ரி பச்சை பச்சையாக வர்ணிதித் து பீஸ ஆரம்பிக்க அவள் பதிலுக்கு.

Comments