காரைக்குடி அரிப்பு எடுத்த ஆன்டியும் பக்கத்துக்கு வீட்டு பையனும்

என்னுடைய இந்த பக்கத்துக்கு வீட்டு ஆன்டி அவளது வீட்டில் ஒரு சாமான் ஒன்று பழுது அடைந்து விட்டது அதை கொஞ்சம் சர்வீஸ் செய்யனும் என்று அவள் என்னை அழைத்தால்.

மல்லு ஆண்டியும் இளம் பையனும் செயர்த்தல் செம்ம ஜோடி அது

கொழுத ஒரு ஆண்டின் அடங்காத காமத்தை இந்த இளம் பையனால் சமாளிக்க முடியுமா என்று பாருங்கள். கட்டிலில் இருவரும் இணைத்து கொண்டு அவனது தடியை விரும்பி உம்புகிறாள்.