மேனேஜர் அத்துமீறி மாடல் ரேகா மீது பாய்ந்தால்

ரொம்ப மாதங்கள் ஆக என்னுடைய ஆபீஸ் உதவி பெண் ரேகாவின் மீது ஒரு காம வெறி. கொஞ்சம் வீட்டு வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்று நான் என் வீடிற்கு அவளை அழைத்தேன்.